Znáte 3R pro psychickou odolnost?

29.3.2021

Roušky – ruce – rozestupy. Hygienická opatření všichni známe, ale troufám si tvrdit, že podobně důležitá jsou opatření, která mohou posílit naši psychickou obranyschopnost. I když se epidemiologická opatření postupně uvolňují, je mezi námi hodně lidí, kteří právě nyní jsou v karanténě, někdo z jejich blízkých je nemocný, místo ve firmě jsou doma na home-office, nebo rentabilita jejich podnikání visí na vlásku.To všechno samo o sobě je obrovskou zátěží na psychiku. Ze zkušeností konzultantů na Národní lince pro odvykání víme, že i zdánlivě nesouvisející psychosociální okolnosti mohou ohrozit slibně probíhající proces odvykání. Ve vakuu a nejistotě totiž číhají staré zvyklosti, rituály, zdánlivě rychlá řešení – proč si ve stresu nedat “jedno” nebo si nezapálit?Stejně jako některé okolnosti mohou odvykání komplikovat, jiné ho naopak mohou podpořit. Pojďme se proto podívat, co člověk může pro svou psychickou odolnost udělat sám. K hygienickým 3R můžeme na doplnění nabídnout také trojici 3 R pro psychickou odolnost1, a to Režim – Radost – Rozhovor. Režim může “vyspravit” narušenou strukturu dne, přinést pravidelnost, která dočasně odpadla. Co najednou zásahem vyšší moci není, je možné alespoň částečně nahradit svépomocí. Každý si může naplánovat některé pravidelnosti – dobu ranního buzení, dobu jídla, dobu některých činností i dobu odpočinku. Mnohým právě tato předpověditelnost pomáhá zvládat nejistotu.I v náročných situacích všichni potřebujeme alespoň drobné okamžiky radosti. Dopřát si chvíli jen pro sebe a udělat něco pro vlastní potěšení, na tom není nic špatného, i když jsou všude kolem jen samé starosti. Poslechnout si pěknou písničku, na pět minut se ponořit do luštění křížovky, dovolit si odpoutat myšlenky od problémů, to všechno může pomoci a přinést alespoň chvilkovou úlevu v tíživých momentech.Rozhovor je pak o zážitku sounáležitosti, o sdílení, o vyslechnutí. I ten nejstatečnější potřebuje k sobě někoho dalšího, s kým se může podělit o to dobré a s kým může posdílet to, co ho trápí. Všechny výše zmíněné opory mohou napomoci i klientům Národní linky pro odvykání zvládnout složité období koronavirových opatření. Konzultanti na bezplatné lince 800 350 000 nabízejí klientům dodatečné záchytné body prostřednictvím rozhovoru a pomáhají jim najít způsoby, jak zvládnout odvykání v nestandardním režimu i jak hledat okamžiky drobných radostí, jež mohou být vzpruhou na cestě ze závislostí.

Autor: LŠim

1 Šimková, L. (2020, 17. prosince). 3R pro psychickou odolnost, váš svépomocný záchranný kruh. Dostupné z: https://www2.slideshare.net/Lenkaimkov/3rpropsychickezdravi-240221980