Bloom UI Kit

Jak to funguje?

Poskytujeme odborné poradenství v problematice závislostí. Pomáháme jak samotným uživatelům, tak jejich blízkým osobám. Při spolupráci s námi nepožadujeme sdělení citlivých údajů. Máme však telefonní číslo nebo e-mail, ze kterého nás kontaktujete. 

Zjistit více

Telefonické poradenství

800 350 000
Telefonické poradenství
na čísle 800 350 000 je v provozu každý všední den od 10:00 do 18:00. Služba je poskytována zdarma, bez účtování telefonických poplatků. Využít u nás můžete jak jednorázové konzultace, tak dlouhodobou spolupráci v maximálním rozsahu 15 konzultací. V případě dlouhodobé spolupráce Vám volají naši konzultanti v předem domluveném čase.
První kontakt
V prvním kontaktu s námi  Vám představíme, jak to u nás funguje, zodpovíme vaše otázky a zjistíme Vaše očekávání od spolupráce. Pokud budete mít zájem o dlouhodobé poradenství, společně naplánujeme další kroky a termín úvodního hovoru.
Úvodní hovor
Jedná se o delší konzultaci (zhruba 45 min.), ve které podrobně zmapujeme Vaši situaci s užíváním návykové látky či provozováním návykového chování, orientačně zhodnotíme míru Vaší závislosti a pomůžeme vám naplánovat další postup. Na základě vyhodnocení Vaší situace můžeme nabídnout  odvykání s námi po telefonu nebo doprovázení do vhodné osobní služby.
Návazné hovory
Jsou kratší konzultace, ve kterých se  zpravidla zaměřujeme na to, jak se vám daří v plnění nastaveného plánu a hledáme společně cesty k překonání překážek na cestě v odvykání. 
Ukončení spolupráce
Spolupráci obvykle ukončujeme po vzájemné dohodě s klientem, nejpozději po vyčerpání 15 konzultací. Pokud nejsou cíle spolupráce plně dosaženy, odkazujeme klienta na další vhodné služby.
Evaluační hovor
Po 3 měsících, půlroce nebo roce od našeho prvního kontaktu se Vám ozveme na krátký evaluační hovor, kde se Vás zeptáme na Vaši spokojenost s naší službou a na to, jak se Vám s odvykáním daří.

Etický kodex

Stáhnout
E-mailové poradenství

Naše e-mailová poradna funguje na adrese poradte@chciodvykat.cz. Na zprávy klientů odpovídáme do 3 pracovních dnů. Služba je poskytována zdarma. Klientům nabízíme jak jednorázové poradenství, tak dlouhodobou spolupráci v maximálním rozsahu 15 odpovědí z poradny. Poradenství zahrnuje odborné konzultace, orientační screening míry závislosti, podporu při odvykání nebo doprovázení do osobní adiktologické služby. Na e-mailovou poradnu se mohou obracet uživatelé návykových látek nebo jejich blízcí.

Napsat e-mail

Chat

V roce 2024 plánujeme spuštění samostatné chatové platformy pro chatové adiktologické poradenství. 

Volejte bezplatně. Ve všední dny 10-18. Jsme tu pro vás.

Udělejte první krok. S ostatním Vám pomůžeme.

800 350 000