Pomáhají e-cigarety přestat s kouřením?

15.7.2020
Kouření

Přechod na e-cigarety nepomáhá s odvykáním kouření, a dokonce úspěšnost odvykání snižuje, dokládá hromadné zhodnocení dosavadních výzkumů publikované v časopisu The Lancet Respiratory Medicine.Od nástupu e-cigaret na trh je kuřáci čím dál více používají k různým účelům, a to zejména k odvykání kouření klasických cigaret a ke kouření v prostorách, kde je to zakázáno. Vědecký tým z Kalifornské Univerzity v San Francisku si položil otázku, zda e-cigarety skutečně pomáhají přestat s kouřením1. Vědci zhodnotili výsledky 38 dosavadních studií, které zkoumaly úspěšnost odvykání kouření při užívání e-cigaret a bez nich. Výsledky jejich práce ukázaly, že u lidí, kteří používají e-cigarety, byla šance přestat kouřit o 28% nižší než u těch, kteří po e-cigaretě nesáhli. Navíc mezi uživateli e-cigaret se úspěšnost odvykání nelišila u skupin, které měly za cíl přestat s kouřením a u smíšených skupin, které e-cigarety používaly za různými účely. Dané výsledky vedly vědce k závěru, že kouření e-cigaret je spojeno s výrazně nižší úspěšností odvykání u kuřáků.1 Kalkhoran, S., & Glantz, S. A. (2016). E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Respiratory Medicine, 4(2), 116-128.