Zmenšování drogového trhu v centru Prahy

7.7.2020
Drogy

Podle mediálních zpráv a reportáží z poslední doby je situace na drogovém trhu v centru Prahy líčena jako katastrofální. Jedná se ale o relevantní informace? Podle zkušeností a skutečných čísel vycházejících ze třech terénních programů fungujících na území české metropole již 20 let (Drop in, SANANIM a No Biohazard Progressive) se však reálná situace v oblasti drogové scény zlepšuje. Například významně klesá počet injekčních uživatelů drog, kteří se na drogovém trhu v centru města pohybují, kultivuje se řada dílčích veřejných prostranství, zmírňují se formy trestné činnosti konané za účelem zaopatření si finančních prostředků na drogy1. Co stojí za tímto zlepšením? Více informací najdete v článku.1 Herzog, A., Kocian, M., Plaček, J. (2019). Zmenšování drogového trhu v centru Prahy. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(2), 98–105.