Změna drogové scény?

10.7.2020
Drogy

Jak se nouzový stav projeví na protidrogové scéně? Jak ovlivnilo uzavření hranic trh s návykovými látkami? Sníží se s omezeným množstvím dovozových drog také počet uživatelů?Nouzový stav sebou přinesl nejen zásah do života každého z nás, ale jak se zdá, dotkl se rovněž drogové scény. Svůj podíl na tom nese především uzavření hranic, které omezilo dodávku dovozových drog jako je heroin a kokain. Po uzavření klubů a částečném vymizení nočního života se pak snížila rovněž poptávku po těchto drogách1. Omezení se dotkla také tuzemské výroby pervitinu produkovaného z léků obsahující pseudoefedrin. Ty jsou v České republice značně regulovány, což částečně omezuje jejich zneužívání. Velkovýrobci jsou tak omezeni na dovoz těchto léků ze zahraničí. Většina vyrobeného objemu pak opět míří za hranice. Mění se tak možná nabídka i poptávka1.Změny se pak dotýkají rovněž oblasti zájmu o léčbu. V reakci na nedostatek zejména opiátů zaznamenávají nízkoprahové služby stoupající zájem o léčbu ze strany problémových uživatelů, především pak z řad rizikových uživatelů.Poznamená tato situace drogový svět dlouhodobě?Více informací naleznete v rozhovoru s ředitelem Národní protidrogové centrály Jakubem Fridrichem na DVTV.1 Veselovský, M. (27. dubna 2020). Frydrych: Drogy v Česku zatím nedošly, ale heroinu je míň, lidé se chtějí víc léčit. [Video]. DVTV.