Závislost u blízké osoby

27.1.2021

Někdy může být snadnější se utvrzovat v tom, že některé nepříjemné věci se nás nebo našich blízkých přece netýkají. “Závislost se týká jen lidí na okraji společnosti, kteří nemají dost pevnou vůli,” říkáme si pro vlastní uklidnění. Pravdou ale je, že závislost může potkat kohokoliv.Možná i vy víte o někom, kdo se ocitl v situaci, kdy pozoruje na svém dítěti, partnerovi, či jiném blízkém člověku, změny chování, které by mohly souviset s užíváním alkoholu, drog, či jiných psychoaktivních látek, případně s gamblingem (patologickým hráčstvím). V takové situaci může být náročné se zorientovat. Často vyvolává spoustu různých emocí – strach, vztek, smutek, pocity viny, apod. Hlavou se honí otázky typu:“Jak poznat, že je můj blízký závislý?”“Jak mu mohu pomoci?”“Jak s ním o tom mluvit?”“Jak ho motivovat k léčbě nebo abstinenci?”Stručné odpovědi na tyto a další otázky jsou uvedeny v Průvodci pro rodiny uživatelů drog, alkoholu a hráčů, který vytvořila organizace Magdaléna1.Průvodce stručně a srozumitelně popisuje znaky závislosti, faktory podílející se na jejím vzniku, nejčastější důvody užívání drog, možnosti a formy léčby závislosti v ČR. Nabízí také užitečné tipy, jak v dané situaci s blízkou osobou komunikovat, jak podpořit její motivaci a rozhodnutí k léčbě nebo jak reagovat v krizových situacích. Stejně tak je možné se v takové situaci obrátit na Národní linku pro odvykání 800 350 000, kde s člověkem, kterého trápí závislost blízké osoby, celou situaci probereme a společně pak hledáme možnosti řešení. Zároveň si můžete přečíst náš dřívější článek o tom, jak se závislým blízkým komunikovat.Výše uvedený průvodce ani konzultace na lince sice za člověka danou situaci nevyřeší, ale mohou mu pomoci získat rozhled, vyhodnotit možnosti, srovnat si priority a být oporou v náročné životní situaci.

Autor: MaSl

Zdroj:1 Magdaléna, o.p.s. (2019). Průvodce pro rodiny uživatelů drog, alkoholu, hráčů... Dostupné z http://www.magdalena-ops.eu/cz/images/publikace/Pruvodce_WebVerze_19.pdf