Závislost na benzodiazepinech a hypnoticích

5.6.2020
Léky

Společensky závažný, zdravotně nebezpečný, ale stále podceňovaný jev.

V rámci Evropské unie drží Česká republika smutné prvenství v užívání a spotřebě benzodiazepinů a hypnotik. Zároveň jsou tyto léky hojně a nadměrně předepisovány jedincům středního a pozdního věku dospělosti.Užívání léku mimo doporučené dávky je přitom závažným problémem, ovlivňující stav pacientů jak psychicky, tak fyzicky1.Mgr. Katka Mikušová z pražského oddělení klinické farmacie Nemocnice na Homolce se ve svém článku zaobírá nadužíváním léků. Jako překážku ve správné léčbě vidí například nedostatečné povědomí veřejnosti o závislosti vznikající na těchto léčivech, či jejich dlouhodobé podávání. Autorka přitom zdůrazňuje, že užívání benzodiazepinů se doporučuje krátkodobě, po dobu 2–6 týdnů1, a pouze dle potřeby. V současné situaci se však stává, že pacienti tyto medikamenty užívají o mnoho delší dobu. Alarmující je především fakt, že po užívání déle než tři měsíce vzniká u třetiny uživatelů závislost. Dále autorka shrnuje poznatky z londýnského výzkumu, který se zabýval léčbou závislosti pacientů nad 65 let, závislých na benzodiazepinech. Taktéž navrhuje možná farmakologická řešení, jak dávky léků postupně snižovat. 1 Mikušová K. (2010), Závislost na benzodiazepinech a hypnoticích, Farmi News (Praha). 2010, roč. 7, č. 3, s. 14-15. ISSN: 1214-5017.