Závislost a párová terapie – odborníci diskutují, jak to jde dohromady

18.8.2021

O tom, jak pomáhat lidem překročit problémy spojené se závislostmi, diskutuje nejen laická, ale samozřejmě i odborná veřejnost. Jak moc se starat a pečovat, a kdy už zastávat “tvrdší” postupy, odkud vůbec začít - léčbou jedince, nebo léčbou celého páru či rodiny? Nedávno jsme takovou odbornou polemiku našli na webových stránkách Společnosti rodinných a systemických terapeutů a rádi vám ji zprostředkováváme. Doporučujeme zamyšlení jak nad původním rozhovorem s Pavlem Ratajem1, který se specializuje na párovou psychoterapii, tak i nad následným polemickým textem Pavla Nepustila2, rovněž psychoterapeuta, specialisty na závislosti.Původní text, rozhovor, je určený spíše laické veřejnosti, i když se v něm samozřejmě dají snadno vystopovat odborné předpoklady, jichž se zpovídaný drží. Následný polemický text je pak více odborný, ale srozumitelný.V tomto ohledu sice nejsou články zcela souměřitelné, ale určitě jsou zajímavé. Záměrně se zdržíme toho, abychom dali najevo jednoznačnou preferenci, spíše chceme nabídnout několik zkušeností, které opakovaně zažíváme na Národní lince pro odvykání, když mluvíme s našimi klienty o jejich potížích s pitím či dalšími závislostmi nebo naopak s jejich blízkými, jichž se samozřejmě problémy některého z členů rodiny různou měrou dotýkají. To vše proto, abychom podnítili čtenáře k vlastním úvahám k dané polemice.

Proč klienti volají na Národní linku?

Lidé na Národní linku pro odvykání telefonují v nejrůznějších situacích – někteří sami chtějí něco se sebou začít dělat a mají už i celkem jasný plán, jiní naopak volají spíše v důsledku tlaku okolí. Někteří zažili již v odvykání více neúspěšných pokusů a sbírají síly na to zkusit to znovu, jiní jsou na to sami bez opory. Jiní by zase tu oporu i měli, ale blízcí naléhají na jinou cestu k odvyknutí, než si představuje dotyčný člověk. Setkáváme se s širokou paletou životních situací, a to, co na první pohled vypadá stejně, se při detailnějším zkoumání odehrává za zásadně odlišných okolností, které souvisejí s klientovým životem a vztahy s jeho nejbližšími. U mnoha klientů se v telefonických hovorech, které s nimi vedeme, velmi záhy objevují naznačené nebo i vyslovené souvislosti s nejbližšími vztahy. V důsledku tedy kromě toho, jak by mohli zvládnout dostat alkohol pod kontrolu na individuální úrovni, mluvíme i o tom, kde by mohli řešit vztahy, které jsou závislostí zasažené (a z druhé strany téže mince – které závislost zasahují).Komplexní obrázek tak nabízí pohled na “souhru” celku – někdy zničující jak pro jedince, tak pro vztah, jindy, když se práce daří, tak posilující. A právě z tohoto důvodu klienty naší linky často kromě rozhovoru o tom, jak zvládat alkohol na individuální úrovni (neboť hovoříme o poradenské telefonické lince, kde pracujeme pouze s jednotlivci a nikoliv párem), odkazujeme na pracoviště, kam se mohou obracet ohledně párových nebo rodinných vztahových problémů.

Kam se obrátit řešit vztahové potíže?

Může jít jak o specializované adiktologické (tj. na závislost zaměřené) ambulance, které mají v nabídce i párovou či rodinnou terapii, tak např. o manželské poradny a jiná podobná pracoviště, kde je možné řešit vztahové potíže. Vždy při tom vycházíme z toho, jaké možnosti jsou dostupné v místě bydliště volajícího a co je pro něj přijatelné, odkud je schopen začít rozmotávat zašmodrchané a se závislostí spjaté klubko vztahů a životní situace. Pokud byste rádi dostali kontakty na adiktologické ambulance, kde se dá daná problematika řešit, neváhejte se na nás obrátit na bezplatném telefonním čísle 800 350 000.Na závěr si dovolíme osobní komentář k pasáži, kde P. Nepustil cituje výrok P. Rataje: „S nikým, kdo svého partnera vyléčil ze závislosti láskou, jsem se nesetkal. Mnohem pravděpodobnější je, že alkoholikovi pomůžete svým vztekem, výhružkami nebo odchodem“ a navazuje vymezením se vůči tzv. “tvrdé lásce”. Jak my čteme výrok P. Rataje, rozumíme mu tak, že nelze jednostranně vyléčit druhého láskou a jak čteme text P. Nepustila, rozumíme mu tak, že láska, ta oboustranná, může být mohutným zdrojem úzdravy. Přičemž naštvání či vztek může být součástí nejen “tvrdé lásky”, ale také prožívání, vnímání a reflektování vlastních pocitů a (nenaplněných) potřeb kohokoli, kdo miluje. Může jít o “naštvání z lásky”, jež samo o sobě odkazuje k existenci blízkého vztahu, který je právě v potížích.

Autor: LŠim

Zdroje:1 Magazín Aktuálně.cz (2021). Rozhovor s Pavlem Ratajem. Alkohol posiluje pudy a potlačuje city. Usnadňuje nevěru a urychluje partnerské krize. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/suchej-unor-2021/r~869a37b007ad11eb9d470cc47ab5f122/2 Nepustil, P. (2021, 1. duben). Láska léčí: polemika (nejen) s Pavlem Ratajem. Dostupné z: http://www.soft-zs.cz/item/340-nepustil-pavel-laska-leci-polemika-nejen-s-pavlem-ratajem