Vliv kouření rodičů na zdraví dětí

13.7.2020
Kouření

Jsem rodič nebo budu rodič. Opravdu je tak nutné přestat kouřit, vždyť kde je pak moje svoboda?Mezi důvody, jež zmiňují naši klienti, proč se rozhodli odvyknout od kouření, se pravidelně objevují i ty, které se týkají dětí nebo vnoučat. U starších jde o to být k dispozici vnoučatům delší dobu v dobré kondici, užít si s nimi stáří v dobrém zdravotním stavu, u mladších ročníků jde o rodičovská témata - být dobrým příkladem, např. nemuset se vymlouvat, když dítě vyslovuje obavu a prosí rodiče, aby nekouřili apod.Samostatnou kategorií jsou ženy, které těhotenství plánují, právě jsou těhotné nebo své dítě kojí.O rizicích odvykání kouření v těhotenství koluje mezi lidmi jeden velmi zakořeněný mýtus, který jakoby zastiňoval všechna rizika, jež aktivní a rovněž i pasivní kouření matky pro zdárný průběh těhotenství a zdravotní stav nenarozeného dítěte přináší. Mýtický “stres z odvykání” je prý tak silný, že ohrožuje samotné těhotenství, přičemž těhotná žena má být především v klidu, což odvykající rozhodně není. Podprahové sdělení je jasné - odvykání ohrožuje nenarozené dítě, je proto lepší kouřit dál. Je pravda, že silná fyzická závislost vyvolává silné abstinenční příznaky, odsud pravděpodobně obavy z přílišného stresu pocházejí. V dnešní době však jsou již k dispozici způsoby, jak i těhotné ženě při odvykání pomoci, a to šetrným dodáním čistého nikotinu ve formě náhradní nikotinové terapie. To u těhotných vždy patří do rukou lékaře, který posoudí celkový zdravotní stav dotyčné ženy. Pomoci mohou vyškolení odborníci v Centrech léčby závislosti na tabáku. U nás na Lince pro odvykání rádi pomůžeme ženám, které se na těhotenství chystají a chtějí projít včas celkovou očistou organismu od následků kouření nebo jsou právě v procesu odvykání pod lékařským dohledem a my se pak můžeme soustředit na psychosociální aspekty závislosti a strategie vhodné právě pro tu kterou konkrétní ženu.Informace o rizicích kouření rodičů pro děti přitom stále zůstávají v rovině nekonkrétního tvrzení, že všichni vědí, že to škodí, ale málokdo je schopen popsat, čím vlastně. Pojďme se proto podívat na některé důsledky1:

  • u nenarozených dětí působením oxidu uhelnatého z kouře dostává dítě méně kyslíku než potřebuje, nikotin snižuje prokrvení placenty a ovlivňuje tak kardiovaskulární, nervovou a zažívací soustavu plodu
  • i pasivní, natož aktivní kouření matky v těhotenství zhoršuje plicní funkce a vývoj plic dítěte, výrazně roste riziko samovolného potratu, předčasného porodu, děti se rodí s nižší porodní hmotností
  • riziko syndromu náhlého úmrtí dítěte je 2× až 4× častější než u dětí matek, jež nekouří
  • ovlivněno je také kojení - maminky kuřačky mají až o 30 % méně mléka. Navíc je v něm obsažen jak nikotin, tak i další škodlivé látky jako těžké kovy, toxické a karcinogenní uhlovodíky, radioaktivní látky, které dětský organismus odbourává mnohem pomaleji než dospělý člověk.

Jak si odpovíte na otázku z titulku, necháme zcela na vás, protože věříme, že právě dostatek kvalitních informací vede ke svobodnému a informovanému rozhodování. Cílem tohoto článku tak není čtenáře primárně vyděsit nebo přinutit k jedinému předem danému výsledku, ale poskytnout dostatek podkladů ke zvážení, co je pro něj (a jeho dítě) to důležité. Všem rodičům i prarodičům a speciálně všem maminkám a těhotným ženám nabízíme doprovázení procesem odvykání, informační servis a poradenství šité jim na míru. O těhotenství se říká, že je to speciální čas, my to respektujeme a budeme se těšit na vaše zavolání.1 Tručková, Z., Brabcová, I. (2018): Negativní vliv kouření rodičů na zdraví dětí. Pediatr.praxi, 2018;19 (3):171-175, dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2018/03/09.pdf