Už nechci hulit, ale sám to asi nezvládnu

18.5.2021
Drogy

Údaje z r. 2019 potvrzují, že nejčastěji užívanou nelegální návykovou látkou v ČR jsou konopné látky, které někdy v životě vyzkoušelo 26-39 % osob.1 Možná právě proto, že jde o tak často užívanou drogu, se můžeme běžně setkat s názorem, že konopné drogy jsou vlastně bezpečné a jejich uživatelům přinášejí řadu pozitiv jako jsou např. euforie, hloubavost a lepší introspekce.Zároveň se však setkáváme i s negativy, o nichž se už tak často nemluví. I jednorázový experiment může přinést nepříjemné zážitky fyzické i psychické, zvláště pokud naladění dotyčného již před intoxikací nebylo dobré. Ti, kdo si navykli marihuanu užívat pravidelně a dlouhodobě, jsou pak časem vystaveni důsledkům, jako jsou poruchy paměti, problémy s motivací (tzv. amotivační syndrom) nebo u mužů zhoršení potence. Vzhledem k tomu, že jointy se kouří, tak pro uživatele marihuany platí i ta zdravotní rizika, která se týkají běžných kuřáků. Rozloučit se s trávou znamená nejen odložit joint, ale změnit řadu prvků vlastního životního stylu.Vstřícnou formu on-line pomoci nabízí projekt Drogového informačního centra Sananim Končím s hulením. Začít je možné třeba tím, že si návštěvník na webu udělá orientační test, jak moc má užívání konopí pod kontrolou. Kdo by rád on-line program zkombinoval i s osobními konzultacemi, ale zároveň by si rád uchoval pohodlí anonymity, může virtuální odvykací program doplnit telefonickými konzultacemi na Národní lince pro odvykání na bezplatném čísle 800 350 000.

Autor: LŠim

Zdroj:1 Mravčík, V. a kol. (2020). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/33369/1076/VZdrogy2019_v02_s%20obalkou.pdf