Úmrtí klienta pohledem pracovníků

17.2.2021

Užívání návykových látek je spojeno s mnohými zdravotními riziky, které se podílejí na zvýšené pravděpodobnosti úmrtí klientů. Smrt blízkého člověka je bezpochyby velmi náročnou situací. Jak ale pracovníci adiktologických služeb snáší úmrtí svých klientů?Naděžda Špatenková provedla studii na vzorku celkem 12 pracovníků zdravotnického zařízení zaměřeného na léčbu závislosti na návykových látkách s cílem zjistit, jak jsou na tyto skutečnosti připraveni.1 Mohlo by se zdát, že jakožto profesionálové v oboru budou mít toto téma zmáknuté, protože se můžeme ve společnosti setkat s idealizovanou představou psychologů či obecně pracovníků pomáhajících profesí.Tento mýtus “dokonalého psychologa” ve svém populárně psychologickém článku publikovaném na serveru psychologie.cz diskutuje psycholožka a socioložka Kristina Sarisová, kde popisuje, že se jedná opravdu jen o mýtus, který nemá pravdivý podklad.2 Přestože lidé v pomáhajících profesích mohou mít vůči klientům roli někoho, kdo je v něčem “lepší”, neznamená to ale, že se jedná o bytosti dokonalé.Stejně jako jejich klienti, i psychologové, adiktologové a lékaři jsou prostě jen lidé se svými problémy. A univerzální trápení lidského života, jakými jsou například úmrtí, na ně rovněž mohou citelně dolehnout. Toto nakonec ukázala i zmiňovaná studie, která dokumentuje, že pracovníci v adiktologických službách nejsou na tyto události dostatečně připraveni, jelikož se jedná o emočně náročnou situaci, na kterou se dost dobře ani připravit nedá. Největší dopad na pracovníky mají pak druhy úmrtí, kdy jejich klient spáchal sebevraždu.1Pokud byste náhodou i vy nebo někdy z Vašich blízkých měli někdy myšlenky na to, že si kvůli své závislosti vezmete život, dejte tomu ještě šanci a zavolejte nám na 800 350 000 či na krizovou linku. Věříme, že žít má smysl a jsme si jisti, že se závislostí se dá za každé situace vždy něco udělat. Udělejte první krok a zavolejte.

Autor: DABŽ

Zdroje:1 Špatenková, N. (2020). Smrt uživatele návykových látek jako specifická zátěž pro pracovníky adiktologických služeb. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, 3(3), 136-142.2 Sarisová, K. (2020). Dokonalý psycholog. Získáno z https://psychologie.cz/dokonaly-psycholog/