Tabáková epidemie – souhrn světového dne bez tabáku 2020

22.7.2020
Kouření

Poslední světový den bez tabáku WHO zaměřila svou kampaň zejména na ochranu dětí a mladistvých. Proč? Protože přes 40 milionů dětí ve věku 13-15 let začalo užívat některou formu tabáku. Co tabák způsobuje1?

  • Přes 8 milionů mrtvých každý rok,
  • 25 % všech rakovin na celém světě,
  • 1 milion úmrtí kvůli pasivnímu kouření.

Na co WHO upozorňuje a co je v současné době problémem1?

  • Celebrity a influenceři propagují tabákové výrobky na sociálních sítích.
  • Rodiče a příbuzní málo poukazují na škodlivé účinky nikotinu a tabáku, nevybavují své děti schopností odmítnout manipulaci médii.
  • Školy málo zvyšují pozornost ohledně zdravotních rizik kouření.
  • Film, televize a divadlo se nechtějí zavázat k tomu, aby nepropagovali užívání tabáku nebo elektronických cigaret.
  • Sestřičky a zdravotníci by měli podávat srozumitelné informace ohledně zdravotních rizik kouření a poskytovat krátkou intervenci.
  • Skupiny vrstevníků by mohly pořádat akce bez propagace a náklonnosti k tabákovým výrobkům.

Jak se tabáková epidemie bude vyvíjet dále a na co se WHO zaměří příště se dozvíme opět 31. května 2021 na dalším světovém dni bez tabáku1.1 World Health Organization. (2012, 11. srpen). World No Tobacco Day 2020: Key Messages [vid. 2012-08-31]. Dostupné z: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020/key-messages