Tabák v Česku: čísla a trendy

8.12.2020
Kouření

Státní zdravotní ústav v letošní výzkumné zprávě uvádí, že podle nejnovějších dat tabák kouří čtvrtina české populace. Od roku 2012 se počet kuřáků v populaci snižuje.Státní zdravotní ústav (SZÚ) letos publikoval výsledky svého posledního výzkumu, který sledoval užívání tabáku v české populaci v roce 20191. Výstupy studie ukázaly, že mezi lidmi staršími 15 let je 24,9 % kuřáků. Oproti roku 2018 se jedná o pokles o 3,6 %. Celkově kouří téměř 30 % českých mužů, a necelých 21 % českých žen. Ze všech současných kuřáků skoro tři čtvrtiny kouří každý den. SZÚ dále konstatuje, že i přes izolované odchylky v jednotlivých letech, počet kuřáků se v letech 2012 až 2019 snižoval.Ve valné většině případů Češi kouří klasické cigarety. Nejčastěji přitom vykouří 10 až 14 cigaret za den. Elektronické cigarety oproti tomu kouří pouze necelých 5 % české populace. Mezi roky 2018 a 2019 však došlo k nárůstu uživatelů elektronických cigaret. Nejvíce se jejich počet zvýšil mezi mladými lidmi, ve věkové skupině 15 až 24 let, a to ze 7,5 % na 10,7 %1.Výzkum SZÚ dále ukázal, že zahřívající tabák typu IQOS nebo GLO dnes kouří poměrně malá část populace, a sice 3,2 % Čechů. Nejvíce tyto výrobky užívají mladší lidé ve věku 15 až 24 let. Podobná je situace s bezdýmými tabákovými výrobky (např. žvýkací tabák, snus), které užívá pouze 4,2 % české populace1.Téměř třetina současných kuřáků (cca 27 % mužů a 30 % žen) se během předchozího roku pokusila přestat kouřit. Nejvíce lidí se o odvykání kouřeni snažilo ve věkové skupině 15 až 24 let1.

Autor: IMIK

1 Csémy, Fialová, Kodl, & Skývová (2020). Užívání tabáku a alkoholu v České republice 2019. Praha: Státní zdravotní ústav. Získáno 14.10.2020, z http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/aktual/zprava_tabak_alkohol_cr_2019.pdf