Stojí za to být v rauši? Účinky marihuany na oběhovou soustavu

25.9.2020
Drogy

Vědci z USA zhodnotili existující informace o rizicích užívání marihuany pro rozvoj kardiovaskulárních potíží.Česko je přitom mezi evropskými státy s nejvyšším počtem obyvatel užívajících marihuanu1. Zdravotní rizika kouření konopí však nejsou dostatečně prozkoumána. Za poslední rok v USA vzniklo několik vědeckých prací, které se pokouší zhodnotit existující důkazy o vlivu marihuany na oběhovou soustavu1,2,3. Výzkumy informují, že konopí ovlivňuje kardiovaskulární systém převážně přes sympatickou a parasympatickou nervovou soustavu, přičemž různé dávky látky působí na různé kanabinoidní receptory2. Působení THC, hlavní psychoaktivní složky marihuany, vede k zánětům a zúžení cév, a také k hromadění krevních destiček v cévách, což zhoršuje krevní průtok3. Existující klinické studie dále ukazují, že kouření marihuany hraje roli v rozvoji trombózy, arteritidy a aterosklerózy3,4. V případových studií, které sledovaly vývoj jednoho pacienta, bylo po užívání konopí pozorováno zvýšené riziko infarktu a jiných onemocnění myokardu, srdeční arytmie, mrtvice, arteritida, a dokonce zástava srdce3,4. Obzvlášť znepokojující je to, že většinu pacientů v těchto studiích tvořili mladí zdraví lidé bez předchozího rizika onemocnění oběhové soustavy. Autoři citovaných vědeckých prací tak docházejí k závěru, že je potřeba zvyšovat informovanost odborníků a veřejnosti o možných rizicích kouření marihuany.Podrobnější informace o účincích marihuany na oběhovou soustavu naleznete v článcích uvedených níže.

Autor: IMIK

1 Statistical Bulletin 2020 — prevalence of drug use. The European Monitoring Centre For Drugs And Drug Addiction. Retrieved September 09, 2020, from https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2020/gps2 Latif, Z., & Garg, N. (2020). The Impact of Marijuana on the Cardiovascular System: A Review of the Most Common Cardiovascular Events Associated with Marijuana Use. Journal of Clinical Medicine, 9(6), 1925.3 Subramaniam, V. N., Menezes, A. R., DeSchutter, A., & Lavie, C. J. (2019). The cardiovascular effects of marijuana: are the potential adverse effects worth the high?. Missouri Medicine, 116(2), 146.4 Rezkalla, S., & Kloner, R. A. (2019). Cardiovascular effects of marijuana. Trends in cardiovascular medicine, 29(7), 403-407.