Souvislosti mezi internetem, návykovými látkami a hazardem

4.8.2020

Nešpor a Scheansová se ve svém článku zabývají myšlenkou, že existuje souvislost mezi užívání internetu, hráčstvím a drogami. Autoři chápou internet jako místo, kde lze nalézt informace o prevenci drog, přesto se přiklánějí k myšlence, že používání internetu je spíše rizikové. Na rostoucí dostupnost internetu je potřeba brát zřetel i v práci s návykovými chorobami1. Jako faktor, zvyšující pravděpodobnost užití některé z návykových látek, je v článku uvedena například reklama, stres, nebo zobrazované celebrity, které drogy užívají1. Práce dále prozkoumává specifické látky. Mapuje závislost na alkoholu, tabáku, hazardu a psychoaktivních látkách. Autoři uvádějí výzkumy, které dokazují korelaci mezi užíváním a internetem1. Pokud vás takové téma také zajímá, více se dozvíte v původním článku.

Autor: Kari

1 Nešpor K., Scheansová A. Souvislosti mezi internetem, návykovými látkami a hazardem. Prakt. Lék 2011; 91:1001-102. https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticky-lekar/2011-2/souvislosti-mezi-internetem-navykovymi-latkami-a-hazardem-34441