Souvislost mezi typem závislosti a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy

19.8.2020

Duální diagnóza u lidí se závislostí není ojedinělou záležitostí. Některé zdroje odhadují výskyt nějaké duševní poruchy spolu s diagnózou závislosti až u téměř 38 %1. Zároveň přítomnost duální diagnózy komplikuje léčbu závislosti a závislost na druhou stranu může zhoršovat příznaky psychického onemocnění2. Nejčastější duševní poruchou u závislých osob jsou poruchy osobnosti3. Osobnostní psychopatologií se v současnosti hodně věnuje teoretik Otto Kernberg. Jeho model osobnostní organizace (obr. 1)4. byl využit v článku pro zodpovězení otázky, zda a jak různé typy poruch osobnosti souvisí se vznikem určité závislosti.

Na základě dotazníkového šetření u 211 probandů s alkoholovou závislostí, drogovou závislostí, patologickým hráčstvím a kombinovanou závislostí bylo zjištěno, že u jednotlivých závislostních typů se vyskytovaly rozdíly ve struktuře osobnosti podle Kernbergovy koncepce. Nejzávažnější psychopatologie byla pozorována u kombinovaných závislostí, dále u gamblingu a v menší míře u drogových závislostí, než u závislosti na alkoholu. Tato metoda by mohla sloužit ke zjišťování případných hraničních rysů u adiktologických pacientů a dále pomoci při plánování léčby5. Odkaz na celý článek ZDE

Autor: IRMA

1 Han, B., Compton, W. M., Blanco, C. & Colpe, L. J. (2017). Prevalence, treatment, and unmet treatment needs of US adults with mental health and substance use disorders. Health Affairs, 36(10), 1739–1747, doi:10.1377/hlthaff.2017.0584.2 Miovská, L., Miovský, M. & Kalina, K. (2008). Psychiatrická komorbidita. In: K. Kalina (Ed.), Základy klinické adiktologie (75–87). Praha: Grada.3 Weaver, T., Madden, P., Charles, V., Stimson, G., Renton, A., Tyrer, P., … Comorbidity of Substance Misuse and Mental Illness Collaborative (Cosmic) Study Team. (2003). Comorbidity of substance misuse and mental illness in community mental health and substance misuse services. British Journal of Psychiatry, 183(04), 304–313, doi:10.1192/bjp.183.4.304.4 Kernberg, O. F. (1970). A psychoanalytic classification of character pathology. Journal of the American Psychoanalytic Association, 18(4), 800–822, doi:10.1177/ 000306517001800403.5 Procházka, R., Dvořáková, K. (2020). Souvislost mezi typem závislosti a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 10–20.