Senioři, alkohol a léky – jak to jde dohromady?

18.5.2021

Na komplexní otázku lze kupodivu odpovědět jednoduše – dohromady to opravdu nejde. Pokud jde o seniory, alkohol je tou nejčastěji zneužívanou návykovou látkou této skupiny obyvatelstva. Odlišné a často závažnější následky zneužívání alkoholu u seniorů souvisejí především s fyziologickými odlišnostmi stárnoucího organismu, kdy přirozeně klesá schopnost těla odbourávat škodlivé látky (např. na rozdíl od mladší populace seniorům stačí i menší množství alkoholu pro vyvolání opilosti a závratí), organismus starého člověka je přirozeně křehčí a senioři nezřídka trpí souběžně více nemocemi, na něž často pravidelně užívají více různých léků.1Věděli jste například, že alkohol může měnit účinnost u řady léků, které lidé staršího věku obvykle užívají? Jedná se např. o léky na cukrovku, na srdeční činnost nebo na vysoký tlak, ale také o antiepileptika nebo léky předepisované na nervy či léky proti bolesti. Alkohol však kromě toho také zhoršuje psychické potíže, např. úzkosti nebo deprese a také se u seniorů rychleji rozvíjí závislost.1 Ve starším věku zkrátka o to více platí, že bezpečné množství alkoholu neexistuje a jakákoliv kombinace může být již přes “míru”.Národní linka pro odvykání poskytuje na telefonickém čísle 800 350 000 podporu, informační servis a poradenství široké populaci, tedy i občanům důchodového věku.

Autor: LŠim

Zdroj:1 Skopalová, B. (2014). Vliv alkoholu na zdravotní stav seniorů. Adiktologie, 14(4), 420–427.