Rizika závislosti při pandemii Covid-19

1.3.2022

Onemocnění Covid-19 ovlivnilo život nespočtu obyvatel jak České republiky, tak celé Evropy. Změnilo naše každodenní životy od nutnosti nosit respirátory po krátkodobé omezení činnosti či pohybu obyvatelstva. Jak ale ovlivnila pandemie užívání návykových látek v Evropě? A víte, jaké jsou rizika užívání návykových látek a jejich kombinace s virem?

Jak ovlivnil Covid-19 závislostní chování?

V průběhu prvních tří měsíců propuknutí pandemie Covid-19, došlo v Evropě k poklesu užívání nelegálních látek a k obecnému snížení jejich potřeby. Tento fakt může být zapříčiněn zejména omezením pohybu (lockdownem) v jednotlivých zemích. Tato omezení značně zredukovala přísun a přístup k užívání některých nelegálních návykových látek. Pravděpodobně nejvíce bylo omezeno užívání kokainu a extáze, což může souviset s opatřením omezujícím čas strávený v restauracích a klubech. Pokles užívání těchto drog byl zkoumán a potvrzen rozborem obsahu odpadních vod v řadě evropských měst.1Naopak u některých skupin v populaci byl zpozorován nárůst spotřeby návykových látek, zejména alkoholu a léků na předpis (nejčastěji benzodiazepinů). Za jednu z příčin je považována potřeba zmírňovat úzkostné stavy, které plynou z pandemických opatření a nouzové situace obecně.1

Kdo je ohrožený a proč?

Ohroženými jedinci jsou osoby, které kouří nebo vapují. Dále také osoby užívající opioidy nebo jiné nelegální návykové látky. Ohroženi jsou ovšem také jedinci, kteří kouří marihuanu. V ohrožení jsou také ti, kteří návykově užívají opiáty nebo metamfetamin. Tyto osoby jsou ohroženy kvůli dlouhodobému poškozování dýchací soustavy a tím pádem jsou náchylnější k infekci virem a následným komplikacím. Riziko onemocnění Covid-19 a riziko úmrtí se zvyšuje také u osob se sníženou imunitou anebo zdravotními problémy jako jsou například astma, cukrovka, různé typy rakoviny a další srdeční a respirační onemocnění. Zmiňované onemocnění mohou často pocházet z kouření a z tohoto důvodu je riziko úmrtí a onemocnění kuřáků vyšší.2Zároveň může riziko nákazy Covid-19 zvýšit sdílení inhalačního, vapovacího, kuřáckého nebo injekčního náčiní. Sdílení nejen zvyšuje riziko nákazy, ale také přispívá k jejímu šíření.3

Covid-19 a užívání návykových látek – mýtus nebo pravda?

Mýtus: Konzumace alkoholu snižuje riziko nákazy Covid-19?

Pokud se osoba nakazí virem Cvodi-19, bude konzumace alkoholu zdravotní rizika spíše zvýší zdravotní rizika. Alkohol (při koncentraci alespoň 60 % obj.) funguje jako dezinfekce na vaší kůži, ale žádný takový účinek na vaše tělo nemá, pokud jej strávíte.

Mýtus: Pití silného alkoholu zabíjí virus ve vdechovaném vzduchu.

Konzumace alkoholu virus ve vdechovaném vzduchu nezabíjí a neposkytuje vám žádnou ochranu před COVID-19. Alkohol má negativní vliv na imunitní systém a nestimuluje imunitu ani odolnost proti viru.4

Co si z článku odnést?

  • Ověřujte informace – I některá média neposkytují dostatečné množství správných informací, obraťte se na odborníky či odborné instituce
  • Sdílejte informace – Je vhodné své okolí o možných rizicích informovat. Není řešením osobu odsoudit či napadnout, pouze informovat o rizicích, které může závislostní chování v kombinaci s Covid-19 přinést
  • Rozhodujte se za sebe – Nenechte se svést či strhnout k něčemu s čímž nesouhlasíte – vytvořte si vlastní názor na základě Vašich informací

Pokud se v záplavě informací ohledně kouření, alkoholu, gamblerství anebo nelegálních návykových látek nezvládáte orientovat, neváhejte zavolat na naší bezplatnou linku 800 350 000. Rádi vám pomůžeme, poradíme a zodpovíme vaše otázky.

Autor: AnHu

Zdroje:1 Emcdda Trendspotter. (n.d.). Dopad covid-19 na vzorce užívání drog a škody související S drogami V evropě. Dostupné z https://www.drogy-info.cz/article/blog/emcdda-trendspotter-dopad-covid-19-na-vzorce-uzivani-drog-a-skody-souvisejici-s-drogami-v-evrope/.2 Volkow, N. D. (2020). Collision of the COVID-19 and addiction epidemics. Annals of Internal Medicine, 173(1), 61–62. https://doi.org/10.7326/m20-12123 EMVDDA. (n.d.). Dopady onemocnění covid-19 Na Uživatele Drog a Poskytovatele Adiktologických Služeb. Dostupné z https://www.drogy-info.cz/article/koronavirus/dusledky-covid-19-pro-lidi-kteri-uzivaji-drogy-a-poskytovatele-drogovych-sluzeb-emcdda/.4 Kurzy.cz. (n.d.). Alkohol a COVID-19: Co Byste Měli Vědět. Dostupné z https://www.kurzy.cz/tema/6007002.html.