Rizika užívání kokainu v těhotenství

7.8.2020
Drogy

S rostoucím užíváním kokainu ve Spojených státech vzrůstají obavy týkající se jeho účinků na plod a na novorozence těhotných uživatelek kokainu. Ve výzkumu otištěném v The New England journal of medicine ohledně užívání kokainu v těhotenství dvacet tři žen užívajících kokain zapsaných do komplexního programu závislostí bylo rozděleno do dvou skupin: ženy užívající pouze kokain a ženy užívající kokain plus opiáty1. Tyto dvě skupiny byly porovnány se skupinou žen, které v minulosti užívaly opiáty a během těhotenství byly udržovány na metadonu, a se skupinou žen bez drogové anamnézy. Všechny čtyři skupiny žen si byly podobné věkem, sociálně-ekonomickým stavem, počtem těhotenství a užíváním cigaret, marihuany a alkoholu1. Jejich lékařská historie naznačovala, že ženy užívající kokain měly výrazně vyšší míru spontánního potratu než ženy v ostatních dvou skupinách. Ve studovaných těhotenstvích měly čtyři ženy užívající kokain ihned po intravenózní injekci kokainu porod s abrupcí placenty čili předčasnému odlučování placenty. Ze zmiňovaného výzkumu dále vyplývá, že užívání kokainu neovlivnilo novorozenecký gestační věk, porodní hmotnost, délku a obvod hlavy1. Avšak měřítko Brazeltonovy novorozenecké behaviorální stupnice odhalilo, že děti vystavené kokainu měly výraznou depresi interaktivního chování a špatnou organizační reakci na podněty prostředí1. Tato předběžná pozorování naznačují, že kokain ovlivňuje výsledek těhotenství i neurologické chování novorozence, ale úplné posouzení bude vyžadovat větší počet sledovaných těhotenství a podrobnější výzkum1.

Autor: KOSA

1 Chasnoff, I. J., Burns, W. J., Schnoll, S. H., & Burns, K. A. (1985). Cocaine Use in Pregnancy. New England Journal Of Medicine, 313(11), 666-669. https://doi.org/10.1056/NEJM198509123131105