Rizika konzumace alkoholu v těhotenství

17.8.2020
Alkohol

Je obecně známo, že pití alkoholu během těhotenství může způsobit fetální alkoholový syndrom, zahrnující soubor tělesných a mentálních vývojových vad lidského plodu. Mimo jiné se taktéž může jednat o vrozené vady, které mohou obsahovat poruchu centrálního nervového systému, poruchy chování a poruchu intelektuálního vývoje, což může vést k potížím ve škole a v zaměstnání. Obecně konzumace alkoholu během těhotenství může být rizikovým faktorem pro další nepříznivé výsledky těhotenství či porodu, jako je příkladem potrat či mrtvě narozené dítě. Americký národní institut veřejného zdraví odhadl prevalenci vlastního aktuálního pití (nejméně jeden alkoholický nápoj za posledních 30 dní) a záchvatovitého pití tzv. binge drinkingu (konzumace čtyř nebo více nápojů při nejméně jedné příležitosti za posledních 30 dní) u těhotných žen ve věku 18–44 let1. Současné pití u žen bylo 11,5 % a záchvatovité pití v posledních 30 dnech 3,9 %1.Zvýšené provádění komunitních a klinických intervencí založených na důkazech, jako je všeobecný alkoholový screening a krátké poradenství v primární a prenatální péči, by mohlo snížit prevalenci pití během těhotenství, což by v konečném důsledku mohlo snížit prevalenci fetálního alkoholového syndromu a dalších nepříznivých výsledků těhotenství a porodu1.

Autor: KOSA

1 Denny, C. H., Acero, C. S., Naimi, T. S., & Kim, S. Y. (2019). Consumption of Alcohol Beverages and Binge Drinking Among Pregnant Women Aged 18–44 Years — United States, 2015–2017. Mmwr. Morbidity And Mortality Weekly Report, 68(16), 365-368. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6816a1