Reklama alkoholu zvyšuje pití u mladistvých

5.8.2020
Alkohol

Propagace alkoholu v reklamních prostředcích souvisí s rizikovým pitím u mládeže informuje vědecký článek publikovaný v časopise Addiction.Pití alkoholu u mladých lidí je značným společenským problémem. Celosvětově alkohol způsobuje kolem 7 % úmrtí a invalidity u mládeže1. Navíc epizody těžkého pití jsou u adolescentů častější než u dospělých2. K pití u mladistvých může přispívat mimo jiné reklama alkoholických nápojů. Vědecký tým z USA a Velké Británie se zabýval otázkou, jak moc propagace alkoholu ovlivňuje jeho spotřebu u mladých lidí3. Ve své analýze vědci zhodnotili výsledky 12 velkých výzkumů z Evropy, Asie a Severní Ameriky publikovaných od roku 2008. Studie sledovaly skupiny dospívajících po dobu několika měsíců až několika let. Výstupy analýzy byly následně publikovány v časopise Addicton3. Všechny posuzované výzkumy dospěly ke zjištění, čím víc byli mladiství vystavení reklamě, tím víc alkoholu užívali. V některých studiích byla navíc zjištěna souvislost reklamy se začátkem pití alkoholu. Nakonec byla odhalena i jasná spojitost mezi vystavením se reklamě a rizikovým pitím nebo epizodami těžkého pití.Důležitá je také otázka, jakým způsobem reklama ovlivňuje mládež. Ve svém článku vědci například uvádí, že více pijí ti mladí lidé, kteří jsou schopni vybavit si konkrétní reklamu na alkohol a kteří uvádí, že se jim taková reklama líbí3. Roli dále hraje i obeznámenost se značkou alkoholického nápoje a označování se za fanouška určité značky. Více alkoholu užívají také dospívající, kteří mají od pití pozitivní očekávání.Na základě svých zjištění autoři článků dochází k závěru, že ačkoli jsou i další faktory působící na pití u mládeže, výzkum přináší důkazy, že reklama alkoholických nápojů ovlivňuje spotřebu alkoholu u mládeže3. Proto jsou zapotřebí společenská opatření, která mohou zamezit tomuto efektu.

Autor: IMIK

1 Gore, F. M., Bloem, P. J., Patton, G. C., Ferguson, J., Joseph, V., Coffey, C., ... & Mathers, C. D. (2011). Global burden of disease in young people aged 10–24 years: a systematic analysis. The Lancet, 377(9783), 2093-2102.2 Spear, L. P. (2016). Alcohol consumption in adolescence: a translational perspective. Current addiction reports, 3(1), 50-61.3 Jernigan, D., Noel, J., Landon, J., Thornton, N., & Lobstein, T. (2017). Alcohol marketing and youth alcohol consumption: a systematic review of longitudinal studies published since 2008. Addiction, 112, 7-20.