Recovery aneb závislým nepomáhají jen odborníci

1.3.2022
Alkohol

V poslední době se v souvislosti s léčbou závislostí nemluví jen o tom, jací odborníci a jakým způsobem mohou závislým lidem pomoci, ale začíná se ve stále větším měřítku využívat i zkušeností těch, kdo sami závislostí prošli, zvládli ji a zároveň mají potřebu pomoci svou osobní zkušeností jiným.

Odbornost či osobní zkušenost?

Profesionální práce samozřejmě nestojí na osobní zkušenosti, nicméně laičtí terapeuti nebo šířeji laičtí pracovníci se v oblasti péče o duševní zdraví včetně závislostí objevují již delší dobu. Zároveň se do hledáčku odborníků dostalo i zkoumání procesů, které napomáhají k přirozenému zotavení, mnozí lidé, kteří v určité životní fázi splňují kritéria závislosti, je časem opět splňovat přestanou, a to i bez odborné pomoci.Určitě nechceme nikoho zrazovat od vyhledání příslušného odborníka, sami ostatně na Národní lince pro odvykání odborné konzultace poskytujeme. Chceme však upozornit na jev, který byl dříve přehlížen, a to samoúzdravné procesy. V anglojazyčných zemích se hovoří o hnutí “recovery”, v našem prostředí o “zotavení”.

Co je to recovery?

Na zotavení se můžeme dívat jako na cestu, jako seberozvoj a klientův růst. Pavel Nepustil o zotavení píše, že “namísto léčebných a rehabilitačních zařízení se v kontextu tohoto posunu začíná etablovat termín služby zaměření na podporu zotavení”.1 Hlavními myšlenkami zotavení v oblasti závislostí není přitom prosté vysazení zneužívané látky, v centru pozornosti jsou faktory popisované jako sociální fungování člověka, jeho životní spokojenost nebo pocit sebeurčení.V mnoha zemích v souvislosti s tímto trendem tak vznikají nově koncipované služby, kde se klienti také mohou setkat s recovery kouči. A v tomto bodě se protíná zotavení se zkušeností těch, kdo sami prošli svou vlastní závislostí.

Co dělá recovery kouč?

Recovery kouč nabízí klientům pomoc tím, že dokáže spojit vlastní zkušenost se závislostí a s procesem zotavení a zároveň dovednost pomáhat v kontextu organizace, která poskytuje pomoc těm, kdo se závislostí právě bojují. Proto jsou recovery koučové v těchto dovednostech cíleně vzděláváni, nicméně není od nich požadováno specifické formální vzdělání, tím nejdůležitějším faktorem a cennou studnicí pro práci s klienty jsou jejich vlastní odžité a zpracované zkušenosti. Pracovat v pomáhající profesi není pro každého, ale pokud se člověk naučí se sebou dobře zacházet, může skrze svou zkušenost pomáhat ostatním, a to platí i pro recovery kouče.

Autor: LŠim

Zdroj:1 Nepustil, P., Gregorová, M., (2020). Bez podmínek: metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy. Brno: Masarykova univerzita.