Psychedelická terapie v České republice: Teoretický koncept, či realistický gól?

2.7.2020
Drogy

Poslední dobou se o psychedelikách mluví jako o potenciálních terapeutických prostředcích. Psychedelika zahrnují látky jako LSD, psilocybin, meskalin, DMT, 5-Meo-DMT a další. Česká republika byla ve 20. století jedním z ohnisek psychedelického výzkumu. 60. léta jsou charakteristická popularizací těchto látek u široké veřejnosti. Až válka proti drogám (War on drugs) dala definitivní celosvětový zákaz užívání a držení těchto látek.Dlouhodobé užívání psychedelik nezpůsobuje bažení ani fyzický odvykací stav. Mají široké spektrum potenciálně terapeutických možností. Jedna z nich je psychedeliky asistovaná terapie, a to např. ketaminem. Nevedou k rozvoji závislosti, nejsou toxické a jejich administrace je pod lékařským dohledem bezpečná. Pochopitelně tyto látky mají svá specifická rizika, která se eliminují správnou indikací, setem a settingem a podání v terapeutických podmínkách (odborníkem atp.).Největší překážkou je neznalost či lhostejnost tvůrců politik, výzkumných pracovníků a společnosti obecně. Jak ve vztahu k právnímu rámci, tak k evidence-based faktům ohledně těchto látek. Z analýzy právních dokumentů však vyplývá, že přesunutí některých psychedelik ze seznamu č. 4 nařízení vlády 463/2013 sb. (seznam OPL) na seznam látek, jež jsou dostupné na předpis, je možné 1. 1 Postránecká, Z., Vejmola, Č., & Tylš, F. (2019). Psychedelic therapy in the Czech Republic: A theoretical concept or a realistic goal?. Journal of Psychedelic Studies, 3(1), 19-31.