Profesionální sportovci a patologické hráčství

31.7.2020
Hraní

Sport na vrcholové úrovni může souviset s problematikou hazardního hraní. Obzvláště mladí týmoví sportovci často po tréninku chodí sázet. Učí se tomu od svých starších spoluhráčů, kdy zpočátku jsou sázky nižší, ale postupně dochází k jejich navyšování. V kabině se pak sázení stává jedním z diskutovaných témat1. Tento jev zkoumala i studie Gambling among European professional athletes z roku 2016. Výsledky ukázaly, že 56,6 % profesionálních sportovců hrálo hazardní hry během posledního roku2. Rizikovými faktory pro sportovce jsou pak sázení na vlastní tým, online a pravidelné sázení a tendence unáhleného jednání v rámci prožívání některých pozitivních emocí2.Je důležité poukázat nejen na zvýšené riziko výskytu patologického hráčství u profesionálních sportovců, ale také se zaměřit na reklamu ve sportu. Poskytovatelé hazardu často cílí na nové hráče v podobě reklamy, která se objevuje na stadionech či samostatných dresech hráčů. Tato reklama je ale definována jako sponzoring, tudíž ani v rámci poskytovatelů nemusí být zdůrazňováno varování o riziku vzniku závislosti3.1 Dočekalová, P. (2019). Role sportu v rozvoji problémového hráčství u profesionálního sportovce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta.2 Grall-Bronnec, M., Caillon, J., Humeau, E., Perrot, B., Remaud, M., Guilleux, A., Rocher, B., Sauvaget, A. & Bouju, G. (2016). Gambling among European professional athletes. Prevalence and associated factors. Journal of Addictive Diseases 35(4), 278-290. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/10550887.2016.1177807.3 Mravčík, V., Rous, Z., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Černíková, T., Tion Leštinová, Z. (2019). Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018. Praha: Úřad vlády České republiky.