Proč může být pití alkoholu nebezpečné v těhotenství?

18.8.2021
Alkohol

Téma pití alkoholu v období těhotenství ženy, bývá ve společnosti poměrně citlivé. Názory mezi laiky se mohou lišit.„Jedna sklenička přece nevadí.“ Věta, kterou jsme mohli lehce zaslechnout, ať již od samotné ženy, či jejího okolí. Ovšem jak tomu tedy opravdu je? Vadí nebo nevadí jedna sklenička?

Neexistuje bezpečné množství alkoholu

U těhotné ženy neexistuje žádné bezpečné množství alkoholu. Jakékoli množství může potenciálně ohrozit zdraví plodu. Alkohol v těle těhotné ženy prochází volně skrze bariéru placenty přímo k plodu a koncentrace vypitého alkoholu je v cévním řečišti ženy stejná, jako v řečišti dítěte.1 Odbourávání alkoholu u nenarozeného plodu je navíc výrazně pomalejší, nežli v těle ženy. To bývá způsobené nedostatečnou vyvinutostí jater plodu. V časovém rozpětí může alkohol toxicky působit na tělo plodu i déle než 24 hodin.1 Alkohol neblahým způsobem působí také na samotnou plodnost ženy. Alkohol v ženském těle snižuje produkci ženských pohlavních hormonů, tedy estrogenů a progesteronu, a také napomáhá ke snížené funkci vaječníků.1Potřebné zmínit je také fakt, že jedna třetina žen v České republice, pokračuje v pití alkoholu i přes zjištěné těhotenství. Statistická data uvádějí, že je 30 až 50procentní pravděpodobnost postižení plodu, v okamžiku pokračování konzumace alkoholu v těhotenství.2 Míra postižení je následně velmi ovlivněna množstvím konzumovaného alkoholu.

Jaké negativní následky mohou nastat?

V následujících řádcích uvádíme jedny z nejčastějších důsledků.

  • Fetální alkoholový syndrom3 – nejčastější důsledek pití alkoholu u ženy v těhotenství. Jedná se o soubor vad, které se projevují jak v oblasti psychiky, tak v tělesné oblasti. Mezi typické příznaky tohoto syndromu patří obličejové abnormality, mentální poruchy (včetně mentální retardace), růstové poruchy a poruchy chování.
  • Fetální alkoholový efekt3 – jedná se o soubor vad zahrnujících postižení pouze v oblasti intelektu a chování.
  • Neonatální abstinenční syndrom4 – nastává u 50-90 % dětí žen závislých na alkoholu. Abstinenční syndrom u novorozence nastupuje mezi 24 až 72 hodinami po porodu. Markantnost abstinenčních příznaků se odvíjí na množství a délce pití alkoholu matky. Typické příznaky jsou neutišitelný pláč, nespavost, neschopnost přijímat mateřské mléko, poruchy dýchání, pocení, horečka či teplota.

Pokud plánujete založení rodiny, nebo pokud jste již těhotná a máte obavy o své nenarozené miminko, jelikož si dopřejete nějaký ten alkoholický nápoj, neváhejte se obrátit o radu směrem k odborné péči. Jedna z možností je naše anonymní a bezplatná Národní linka pro odvykání na telefonním čísle 800 350 000.

Autor: AV

Zdroje:1 Hamplová, L., Sedláčková, S., & Veselý, Z. (2015). Problematika užívání návykových látek v těhotenství. Hygiena, 60(3), 112–115.2 Kastnerová M., Sedláčková S., Žižková B., Drobná H., & Velemínský M. (2006). Systém péče o těhotné uživatelky drog, drogově závislé matky a jejich děti. Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta.3 Kalina, K. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing.4 Dobrá rodina. (2016, 29. leden). Abeceda: N jako novorozenecký abstinenční syndrom. Dostupné z: https://dobrarodina.cz/blog/abeceda-n-jako-novorozenecky-abstinencni-syndrom/