Problematika kouření cigaret a jeho vztah k impulzivitě

12.10.2020
Kouření

Vůbec nejčastější formou užívání tabáku je kouření cigaret. Závislost na cigaretách je klasickou drogovou závislostí a je považována za preventabilní (poruchy, kterým lze předejít) příčinu nemocnosti a předčasné úmrtnosti. Jako nejvýznamnější a charakteristický projev závislosti na tabáku je craving neboli touha užít cigaretu, díky níž jedinec cigaretu užije1. Co je impulzivita? Lze říci, že je to sklon osobnosti jednat náhle, nepromyšleně, bez úvahy o následcích1. Míra impulzivity u kuřáků lze zjistit pomocí sebehodnotících metod nebo prostřednictvím behaviorálního chápání impulzivity. Z toho vychází koncept gratifikace, což znamená opožděné nebo odložené uspokojení. Opakem je pojem diskontování, což znamená, že preferencí je menší okamžitá odměna před větší, ale zpožděnou odměnou. Zajímavé je, že míra diskontování je prediktorem zahájení kouření, vzniku závislosti, odvykání a relapsu. Příkladem je, že pokud se kuřákovi nabídne peněžní částka a ve stejné ceně i počet cigaret, vybere si cigarety, protože dostane okamžitý zdroj odměny1. Jak a zda kouření ovlivňuje impulzivitu, naleznete v článku níže.

Autor: LUCK

1 Raisová, M., Příhodová, T., Příhodová, K., Lawyer, S. R., Rasmussen, E. B., & Preiss, M. (2020, April). Problematika kouření cigaret a jeho vztah k impulzivitě. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi | Webové stránky časopisu. https://www.aplp.cz/wp-content/uploads/2020/07/Raisova-1.pdf