Prevence smrtelných předávkování

13.8.2020
Drogy

Za rok 2016 zemřelo v Evropě více než 9000 lidí v důsledku předávkování drogami1. Riziko předávkování určuje typ užité látky, způsob aplikace a zdravotní stav uživatele. Nejvíce předávkování se pojí s injekční aplikaci heroinu1. V Evropě je 1,3 milionu vysoce rizikových uživatelů opioidů1. Dále je vyšší míra rizika například u léků na předpis, jako jsou benzodiazepiny. Velmi významnou skupinou jsou i nové syntetické drogy, u kterých se z počátku nedá odhadovat přesná míra nebezpečí.Jak lze snížit počet předávkování a předejít tak smrti? Zajímá vás, jaké intervence proti tomu fungují? Jedná se například o poskytování terénních a kontaktních služeb, soubor intervencí zaměřených na prevenci výskytu předávkování (substituční léčba) nebo minimalizace zdravotních komplikací a fatálních dopadů v případě, že k předávkování již došlo. Zajímá vás, jaké konkrétní intervence se dají dělat a co pomáhá? To a mnohem více najdete v původním článku.

Autor: LUCK

1 EMCDDA (2019). Prevence smrtelných předávkování. Úřad vlády České republiky. Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/33028/853/2019-01_prevence_smrtelnych_predavkovani.pdf