Přečetli jsme za vás – tipy do knihovničky 4

1.2.2022
Alkohol

Zázračná metoda

Česká republika stále patří mezi země s vysokým počtem rizikových konzumentů alkoholu. Údaje z roku 2019 uvádějí, že zhruba 800 tis. lidí u nás pije tolik, že to vykazuje znaky škodlivého užívání alkoholu, další pijí rizikově. Každý nebo skoro každý den se bez alkoholu neobejde celkem 8,5 % populace (12,7 % mužů a 4,6 % žen).1 Především pro ty, kdo chtějí s alkoholem buď úplně přestat, nebo ho dostat pod svou kontrolu, přinášíme tip na další svépomocnou příručku.Podle našich zkušeností můžeme však samostatné odvykání doporučit jen těm klientům, kteří nejsou ve skupině lidí ohrožených při abstinování deliriem tremens. To je tak vážný, život ohrožující stav, že je před odvykáním nutný detox pod lékařským dohledem. Pomoci klientům odlišit, kdy ještě mohou zkoušet odvykat bez předchozí detoxifikace, je mj. i úkolem konzultantů na Národní lince pro odvykání. S touto jedinou výhradou a důrazem na opatrnost ohledně deliria však zkušenosti autorů a jejich náměty z příručky Zázračná metoda, radikálně nový přístup k problémovému pití alkoholu2 můžeme považovat za dobře přenositelné i do běžné české reality. Kniha teoreticky náleží do oblasti terapie zaměřené na řešení, je ovšem koncipována jako příručka pro laickou veřejnost.

Stane se zázrak?

Čtenáři, kteří by snad čekali, že vzhledem k názvu knihy už jen samotnou četbou příručky nastane ohledně jejich vztahu k alkoholu “zázrak”, bychom chtěli předem upozornit, že název knihy odkazuje ke slavné specifické technice dotazování, nikoli k tomu, že by autoři zázrak pro čtenáře sami zařídili. Svými otázkami však přemýšlivého a motivovaného člověka dokáží přimět k objevování malých každodenních zázraků na cestě k získání kontroly nad problémovým užíváním alkoholu. Autoři čtenáře varují, že bez vlastního vkladu, a to intenzivní práce při hledání zdrojů, výjimek i definování cílů a cesty k nim, se nikdo neobejde. Oplátkou však nabízejí řadu příkladů z praxe a podporu formou otázek, na něž si pak odpovědi musí každý čtenář najít už sám. O užitečnosti takto prakticky pojaté příručky nepochybuje ani v jeden z předních odborníků na závislosti Pavel Nepustil, který ve své recenzi píše, že “podobná kniha na českém trhu citelně chyběla”.3 Zároveň se však nevyhýbá ani kritické úvaze o tom, že se autoři publikace nevěnují tělesným aspektům závislosti a také společenské rovině. O přístupu zaměřeném na řešení, jehož jsou autoři předními protagonisty, uvádí: “Přístup zaměřený na řešení je jedním z těch, které nabourávají tradiční představu o nemocném a léčiteli a předávají otěže k řízení svého života do rukou toho, koho se problém týká”.3 Pokud tedy někdo hledá svépomoc, může pro ni zamířit i do nejbližší knihovny. A pokud hledá i odbornou radu, může kontaktovat například Národní linku pro odvykání na bezplatném telefonním čísle 800 350 000.

Autor: LŠim

Zdroje:1 Mravčík, V. a kol. (2020). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Dostupné z https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/33369/1076/VZdrogy2019_v02_s%20obalkou.pdf2 Miller, S. D., & Berg, I. K. (2014). Zázračná metoda: radikálně nový přístup k problémovému pití alkoholu. Praha: Portál 3 Nepustil, P. (n.d.). Zázračná metoda – odborná recenze. Dostupné z https://obchod.portal.cz/slevy-30-70/zazracna-metoda/#odborne-recenze