Polypragmázie - co to je? A koho se týká?

13.10.2020
Léky

Obecně je polypragmázie definována jako situace, kdy člověk užívá 5 a více léků dohromady. V některé literatuře bývá toto množství udávané jako současné užívání 2-6 léků.Fenomén polypragmázie se často objevuje u starších lidí, u kterých se stává, že běžně užívají velké množství léků na různé zdravotní potíže. Nicméně se tento fenomén mnohdy týká např. i lidí s chronickými onemocněními1. Nebezpečí v užívání více léků najednou spočívá v tom, že se léky mohou navzájem ovlivňovat, a tím pádem může být i ovlivněn jejich původní léčebný účinek. Pokud máte obavy ohledně množství léků, které užíváte, je vhodné jejich užívání konzultovat se svým lékařem1. Případně je od 1. ledna 2020 možné obrátit se na Ambulanci klinické farmakologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která nabízí lékové poradenství2.

Autor: LENS

1 Krombholz, M. R., & Drástová, M. H. (2013). Polypragmázie–neblahý fenomén nejen v gerontopsychiatrii. Interní medicína pro praxi, 8-9.2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. (nedat.) Lékové poradenství pro pacienty. Získáno z https://www.vfn.cz/pacienti/informace-pro-pacienty/lekove-poradenstvi-pro-pacienty/