Pití alkoholu (nejen) během pandemie Covid-19

7.9.2021

Pandemie nemoci Covid-19 se nepochybně podepsala více či méně na životě většiny z nás. Proto jsme se rozhodli i na našem webu nějaké informace související s tímto onemocněním a návykovými látkami popsat. V tomto článku se budeme věnovat pití alkoholu.Pro uvedení do kontextu je na místě zmínit i to, jaká situace v oblasti konzumace alkoholu v České republice byla před propuknutím výše zmíněné pandemie. Poslední data jsou nám známa z roku 2019. Celková roční spotřeba alkoholu má v České republice vzrůstající trend. Za rok 2019 byla celková spotřeba alkoholu odhadnuta na 7,7 litrů na osobu, v roce 2018 na 7,4 a v roce 2016 6,8 litrů.1Z výzkumu je nám znám poznatek, že se spotřeba alkoholu změnila v závislosti na původní způsob užívání. Osoby, které konzumovaly alkohol před propuknutím pandemie střídmě, během pandemie poté své pití ještě o něco snížily.2 Zatímco u osob, které pily intenzivněji před pandemií, během pandemie jejich pití o něco více vzrostlo.2 Co se konkrétních čísel týče, výzkum zjistil, že se počet osob, které pili nadměrné dávky alkoholu pravidelně každý týden či častěji zvýšil ze 4,07 % na 6,39 % a tento nárůst byl zaznamenán přibližně stejně jak pro víno, tak pivo a destiláty.2Pandemie se však nepodepsala jen na návykovém chování, ale i na problematice, která často závislost doprovází – na našem psychickém zdraví. Výzkum udává, že se během pandemie zvýšil dvojnásobně výskytu úzkostných poruch, trojnásobně výskyt depresí a mimo jiné vzrostlo i sebevražedné jednání.2Nesmíme pominout ani krátkou zmínku o dopadu konzumace alkoholu na lidské zdraví. V souvislosti s pandemií koronaviru mnoho lidí pociťovalo vyšší míru stresu, ale alkohol rozhodně není vhodným řešením pro stresové situace. Nadměrný příjem alkoholu má negativní účinek na zdraví, výrazně ovlivňuje psychiku, zhoršuje úsudek, snižuje kontrolu chování. Jak to máte s pitím alkoholu během pandemie vy? Chcete se ohledně konzumace alkoholu, a to své či případně svého blízkého, poradit a naplánovat další kroky? Jsme tu pro tyto chvíle pro vás.

Autor: BERT

Zdroje:1 Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Černíková, T., Rous, Z., Cibulka, J., Fidesová, H. & Vopravil, J. (2020). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019. Praha: Úřad vlády České republiky.2 Národní ústav duševního zdraví. (2021). Během pandemie covid-19 výrazně vzrostlo nárazové pití. Vztah k alkoholu opět prověří kampaň Suchej únor. Dostupné z: https://www.nudz.cz/files/pdf/tz-2021-01-suchej-unor.pdf