Pes, přítel i závislého člověka

13.9.2022

V posledních pár letech je zkoumán vztah člověka a psa hlouběji a hlouběji. V současné době víme, že pes (či jiný domácí mazlíček) je nejen ovlivněn a cvičen člověkem, ale ovlivňuje člověka i nazpátek. Možná jste si všimli, že Váš mazlíček ovlivňuje Vaši náladu, fyzickou aktivitu anebo sociální interakce. Jak lze tedy těchto informací využít? Lze psa začlenit do procesu léčby závislostí? A kde hledat pomoc pro mazlíčka závislého jedince?V tomto článku se Vám pokusíme na tyto otázky odpovědět.

Vliv zvířat na člověka

Některá zvířata jsou nedílnou součástí rutinního života jedince. Mohou mu tak poskytnout bezpečné prostředí a příjemné rozptýlení. Zároveň však mohou snižovat pocity úzkosti a mohou jedinci pomoci vyrovnávat se se samotou anebo depresivním onemocněním. Některé druhy zvířat mohou člověka podpořit v tělesných aktivitách, a dokonce mu dopomoci ke zvýšení jeho fyzické kondice. Osoby integrující se zvířaty se ctí šťastnější, pozornější a méně osamocené. Lidé v kontaktu se zvířaty také bývají spokojenější se svým společenským, tělesným a emočním statutem.Prospěšný vliv přítomnosti zvířat se ovšem nemusí týkat pouze jejich majitelů. Je možné spekulovat, že prakticky kdokoliv může mít prospěch z přítomnosti přátelských zvířat.1

Využití psů v terapii a profesionálních zařízení

V současné době existují dva hlavní způsoby využití psů ve zdravotnických a sociálních zařízeních:

  • Terapie za asistence zvířat (AAT)
  • Aktivity za asistence zvířat (AAA)

Cílem AAA je zvýšení kvality života člověka po stránkách zájmů, volnočasových aktivit ať už poskytnutím motivace, rekreace anebo léčebných příležitostí. Jsou realizovány profesionály anebo proškolenými dobrovolníky.2AAT je cílená intervence, kde musí zvíře odpovídat specifickým požadavkům a je neoddělitelnou součástí léčebného procesu. Proces terapie je určen k podpoře a zlepšení tělesných, sociálních, emocionálních a kognitivních schopností. Může být jak individuální, tak skupinová. Konkrétní terapie za přítomnosti psů se nazývá canisterapie. Tuto metodu provádí zdravotnický profesionál, který má speciální odborné znalosti.2

Pes součástí léčebného procesu

V rámci léčebného procesu (např. pobytu na detoxifikační jednotce, dlouhodobé hospitalizace) mohou někteří jedinci pociťovat ztrátu kontroly nad svým životem a dopady izolace od okolního světa. V důsledku pak u nich mohou vznikat úzkostné a depresivní stavy. Jako prevenci lze do programu zařadit systematickou a dlouhodobou péči o zvířata. Benefity přítomnosti zvířat v léčebném procesu jsou zaznamenány jak u klientů zařízení, tak u personálu. Zvířata poskytují společensky přijatelné prostředí pro hry, mazlení a snadnější zapojení do společnosti. Jejich přítomnost tak podporuje klienty k navazování kontaktů, zvyšuje jejich fyzickou aktivitu a osvojení nových dovedností.3Zvířata, konkrétně psi, lze tedy zapojit i do léčebného procesu závislostního chování. Tuto metodu zvolila například polská instituce Monar, která poskytuje pomoc pro jedince závislé na drogách anebo jedince s diagnózou HIV. Tato instituce nechává své klienty spravovat útulek pro psy. Klienti útulek sami postavili a jsou zodpovědní za jeho chod a péči o psy. Pro mnohé ze závislých jedinců se v průběhu léčby stane pes jeho osobním důvěrníkem, který mu přináší jistotu a možnost projevovat své emoce.3

Kde hledat pomoc pro Vás a Vašeho psa?

Ocitnete-li se svým mazlíčkem v tíživé situaci, či znáte takovou osobu, je možné se obrátit na neziskové organizace.

V České republice v současné době funguje organizace Psí život. Organizace komplexně pomáhá zvířatům, jejichž majitelé jsou jedinci bez domova nebo uživatelé návykových látek, kterých je v Čechách přes 30 000. Nabízí léčbu nemocných a zraněných zvířat, očkování, kastraci, zbavování vnitřních a vnějších parazitů a zajišťování krmiva zvířatům v rekonvalescenci.4

Jejich webové stránky můžete navštívit zde: https://www.psizivot.com/

Další českou, nevládní, neziskovou organizací jsou Veterináři bez hranic. Ta ve spolupráci s VSF International pomáhá zvířatům a jejich majitelům kde je potřeba. Každý rok na podzim poskytují bezplatné očkování proti vzteklině pro psy s majiteli bez domova.5

Jejich webové stránky můžete navštívit zde: http://www.vsf-cz.eu/cz

Autor: AnHu

Zdroje:1 Odendaal, J. (2007). Zvířata a NAŠE mentální zdraví: Proč, co a jak. Brázda.2 Galajdová, L., & Galajdová, Z. (2011). Canisterapie: Pes lékařem lidské duše. Portál.3 Galajdová, L. (1999). Pes lékařem lidské duše, aneb, Canisterapie. Grada.4 Psí život, P. (n.d.). Úvod. E-max. https://www.psizivot.com/5 Primastránky.cz. (n.d.). Veterináři Bez hranic. VSF. http://www.vsf-cz.eu/en