Pasivní kouření a jeho rizika

3.5.2022
Kouření

Pasivní kouření, též označováno jako kouření z druhé ruky, je proces, při kterém tabákový kouř vdechuje nekouřící jedinec ze svého okolí. Během pasivního kouření se vdechují škodliviny koncentrované v ovzduší, které prokazatelně mohou negativně ovlivňovat zdraví jedince, především při opakovaném vystavení. V roce 2004 zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny tabákový kouř na seznam prokázaných karcinogenů. Již v roce 1996 byl proveden výzkum, který prokázal přítomnost nejméně 250 toxických či karcinogenních látek v tabákovém kouři.1V souvislosti s pasivním kouřením ročně předčasně zemře okolo 600 tisíc lidí. V České republice se jedná zhruba o 3 tisíce lidí. Dle dostupných výzkumů, neexistuje žádná bezpečná dávka tabákového kouře. U dospělých jedinců dochází k rozvoji stejných chorob (ovšem v menší míře), jako u samotného kouření. Jedná se nejčastěji o poškození respiračního (dýchacího) systému. Následně se častěji objeví onkologické onemocnění či narušení cév. Narušení cév může posléze vést k vyvolání akutního infarktu myokardu. U dětské populace jsou to nejčastěji problémy spojené s dýchacími cestami (např. záněty), ušní infekce či rozvoj astmatu.1Uvádí se, že až 60 % dětské populace a 40 % dospělé populace se v dnešní době stává nedobrovolnými kuřáky.2Dle doktorky Králíkové, přední odbornice na problematiku kouření u nás, došlo v zemích s vyhrazenými nekuřáckými prostorami ke snížení výskytu infarktu myokardu a náhlé srdeční smrti o 10 až 20 %. Dle doktorky Králíkové by měly být samozřejmostí nekuřácké otevřené i uzavřené prostory. Domácnosti a automobily, ve kterých jsou přítomny děti, by také dle odbornice měly být automaticky nekuřácké.1Uvažujete o tom, že byste chtěli přestat kouřit? Existuje celé spektrum možností jak začít! Jedna z možností, je zavolání na naši bezplatnou Národní linku pro odvykání. Naše linka vám poskytne poradenské služby, jak na to! Stačí zavolat na bezplatnételefonní číslo 800 350 000, v konzultantských hodinách od pondělí do pátku mezi 10 až 18 hodinou.

Autor: AV

Zdroje:1 Králíková, E. (2013). Závislost na tabáku: Epidemiologie, prevence a léčba. ADAMIRA, s.r.o. 2 Pradáčová, J. (2010). Kouření a zdraví. Liga proti rakovině Praha.