Oxytocin jako snižování odměny za ethanol

6.10.2020
Alkohol

Oxytocin si získal v posledních letech značný zájem v potenciální léčbě problémů s alkoholem a v léčbě dalších návykových nemocí. Rostou důkazy, že oxytocin podávaný centrálně, periferně nebo intranazálně může snížit příjem ethanolu1. Toto prověřování důkazů bylo provedeno na lidských i zvířecích modelech. Potenciální mechanismy pro schopnost oxytocinu snižovat odměnu za ethanol, a co je důležité, relaps ethanolu vyvolaný podnětem a stresem, jsou zkoumány přezkoumáním specifických neuronálních obvodů, které se podílejí na zprostředkování těchto činností, a jejich citlivosti vůči oxytocinu. Kromě dopaminových neuronů, které se promítají z ventrální tegmentální oblasti do nucleus accumbens, aby signalizovaly pozitivně posilující okamžiky, receptory oxytocinu jsou taktéž exprimovány dopaminovými neurony, které se promítají z ventrální tegmentální oblasti do mozkových oblastí, které mohou přenášet averzivní vlastnosti stimulu1. O schopnosti oxytocinu regulovat limbické obvody a hypotalamo-hypofýzo-adrenální osu se diskutuje jako o možném mechanismu schopnosti oxytocinu inhibovat negativní zesílení vyvolané ethanolem. Pochopení rozmanitosti a složitosti oxytocinové regulace odměny za ethanol může společně přispět k účinnějšímu využívání oxytocinu jako farmakoterapie při poruchách užívání alkoholu1.

Autor: Kosa

1 Lee, M. R., & Weerts, E. M. (2016). Oxytocin for the treatment of drug and alcohol use disorders. PubMed Central (PMC). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5089904/