Odvykat samostatně, anebo se obrátit na odborníky?

1.7.2020
Kouření

Individuální konzultace zvyšují šanci přestat s kouřením informuje metaanalytická vědecká studie publikovaná v Cochranově databázi systematických přehledů.Kuřáci, kteří se snaží o odvykání, si často pokládají otázku, zda odvykat samostatně, anebo se obrátit na odborníky. Specializovaná pomoc má v těchto případech nejčastěji podobu jednorázových či opakovaných individuálních konzultací. Výzkumníci z Oxfordské univerzity a Královské univerzity v Londýně se pokusili zhodnotit účinnost odborného poradenství pro odvykání kouření 1. Konkrétně se zaměřili na efekt jedné nebo více osobních konzultací se školeným terapeutem pracujícím mimo zdravotnictví. Do své analýzy zapojili 33 výzkumů zabývajících se danou otázkou.Výsledky analýzy ukázaly, že individuální konzultace zvyšují šanci přestat kouřit o 40 až 80 %, a to v porovnání s běžnou konzultací s lékařem, krátkou radou nebo svépomocnými materiály. Konzultace s odborníkem zvyšovaly úspěšnost odvykání i u jedinců, kteří současně užívali náhradní nikotinovou terapii nebo jinou medikaci. Výzkumníci dále zjistili, zda intenzivní poradenství (např. vyšší počet konzultací) je efektivnější než krátké poradenství. Zjištěný rozdíl byl však relativně malý. Nakonec se neukázaly žádné rozdíly v účinnosti mezi různými typy odborného poradenství pro odvykání kouření. Společně výsledky dané studie svědčí ale tomu, že individuální konzultace zvyšují úspěšnost odvykání kouření v porovnání s jinými formami pomoci.1 Lancaster, T., & Stead, L. F. (2017). Individual behavioural counselling for smoking cessation. Cochrane database of systematic reviews, (3).