Odnětí řidičských oprávnění u pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách

22.9.2020

Účinky jednotlivých návykových látek na řízení se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech. Záleží na nastavení klienta a prostředí, které na něj působí a samozřejmě na typu návykové látky. Alkohol působí stimulačně, dochází k euforické náladě, snížené soustředěnosti a prodlužování reakční doby. Řidiči mají najednou zvýšené sebevědomí a nejsou schopni odhadnout rizika a předvídat situace na vozovce1. Zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel je podle vyhlášky o zdravotní způsobilosti každý řidič diagnostikovaný závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách. Hlavním cílem tohoto článku je zjistit četnost odebírání řidičských průkazů u osob léčících se ze závislosti1. A jaký byl výsledek studie a kolika lidem byl řidičských průkaz odňat? Podívejte se na odkaz níže.

Autor: LUCK

1 Svěcená, K., Olšanská, Ž., Sládková, P. (2019). Odnětí řidičských oprávnění u pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 4(2), 244–251.