Nepij, pokud budeš dneska řídit!

7.9.2021
Alkohol

Alkohol – droga, která v naší společnosti patří mezi nejvíce rozšířenou a nejpopulárnější. Spousta lidí nepovažuje alkohol ani jako drogu. Ovšem pravda je taková, že alkohol patří mezi drogy, stejně jako např. heroin či pervitin. O negativních důsledcích alkoholu na naše tělesné a psychické zdraví informujeme v našich dalších článcích. V dnešním článku bychom se rádi zaměřili na obrovský společenský problém, a to sice na řízení pod vlivem alkoholu.Alkohol za volant nepatří! Kolikrát jste tuto větu již slyšeli? Ovšem kolikrát jsme se ve zprávách dočetli, že řidič spáchal dopravní nehodu a následně byla zjištěna přítomnost alkoholu v krvi?Alkohol je látka, která snižuje funkčnost našeho mozku. V realitě zhoršuje schopnost jedince uvažovat, přemýšlet, vnímat okolí, rozeznávat barvy, odhadovat vzdálenost, bystře reagovat či koordinovat pohyby svalů.1Dalším negativním dopadem alkoholu je tzv. tunelové vidění. To znamená, že alkohol zmenšuje zorné pole během řízení. Alkohol také odbourává stres a hranice člověka. Mnohdy pod vlivem alkoholu provedeme věci, které bychom střízliví nikdy neprovedli. Stejně je tomu za volantem. Alkohol snižuje zábrany řidiče a velmi snadno udělá z jedince agresivního šílence za volantem.1Bylo provedeno sečtení dopravních nehod řidičem pod vlivem alkoholu. Sčítání proběhlo za časový úsek 10 let. A celkový počet nehod byl vypočítán na 58 398.2Alkohol se do krevního oběhu vstřebává skrze stěny žaludku a tenkého střeva. To jak dlouho se alkohol odbourává, velmi záleží na několika faktorech.2 Jedná se o pohlaví, výšku, hmotnost, druh konzumovaného alkoholického nápoje či rychlost přijímání alkoholu. Nelze tedy spoléhat na typické rady, jako stačí se vyspat, nebo počkat pár hodin, atd.Nebezpečný může být také zbytkový alkohol. Ten může podněcovat řidiče k více rizikovému chování, přispívá na zhoršení vnímavosti pohybujícího se světla a také zhoršuje schopnost úsudku vzdálenosti.2 Nutno je podotknout, že stejná nebezpečí se skrývají v užívání jiných návykových látek a jejich následné ovlivnění řidiče! Nikdy také nesedejte do auta s řidičem, který před jízdou pil! Pravděpodobnost dopravní nehody s takovýmto řidičem je mnohem vyšší! Chápeme, že odmítnou takového člověka (zvláště když se jedná o kamaráda či známého) může být těžké, ovšem případné důsledky mohou být fatální a nebudou se moci vzít zpět.Na závěr uvádíme, jak moc se zvyšuje pravděpodobnost dopravní nehody v souvislosti s množstvím alkoholu v krvi:1

  • 0,3 – 0,9 promile – 7x vyšší riziko nehody
  • 1,0 – 1,4 promile – 31x vyšší riziko nehody
  • Více jak 1,5 promile – 128x vyšší riziko nehody

Autor: AV

Zdroje:1 Majerová, E. (2021) Alkohol za volant nepatří. Dostupné z https://www.policie.cz/clanek/alkohol-za-volant-nepatri-888513.aspx2 BezpečnostPráce.info (2018, 31. červenec). Řízení pod vlivem alkoholu nebo drog. Vliv, statistiky, účinky, odbourávání, testy. Dostupné z https://www.bezpecnostprace.info/doprava/rizeni-pod-vlivem-alkoholu-drog