Nebezpečnost anxiolytik ve stáří

23.9.2020
Léky

Anxiolytika jsou léky, které se dají zjednodušeně rozdělit na benzodiazepinového nebo nebenzodiazepinového typu. Benzodiazepiny tlumí úzkost a napětí, uvolňují svalstvo, uklidňují nebo působí pozitivně na spánek. Mezi nežádoucí účinky se řadí vznik závislosti, únava a ospalost či např. ve vyšším věku tzv. delirogenní efekt, neboli zmatenost1. Doc. Martin Anders upozorňuje na riziko nesprávného předepisování benzodiazepinů: „Dlouhodobé užívání léků ze skupiny benzodiazepinů může vést až k rozvoji život ohrožujících deliriózních stavů a právě tyto léky patří k vůbec nejčastěji nesprávně předepisovaným, a to zejména u seniorů.“2Mgr. Tereza Hanáková upozorňuje na somatické a sociální změny u geriatrických pacientů, stejně tak jako různé stresové situace mohou vést až ke klinicky významným depresím. Kvůli změnám ve farmakokinetice a farmakodynamice je u seniorů potřeba léčivo správně dávkovat ve správném intervalu, aby nedošlo k nebezpečné kumulaci v organismu. V některých případech je také vhodné volit kombinaci s psychoterapií, obzvláště pokud vyvstávají existenciální otázky3.

Autor: KOMA

1 U psychiatra. (2015). Anxiolytika. Retrieved from http://www.upsychiatra.cz/benzodiazepinova-anxiolytika/. 2 Hamplová, L. (2018). Anxiolytika mohou způsobit delírium, epilepsii či demenci. Retrieved from https://psychologie.doktorka.cz/anxiolytika-mohou-zpusobit-delirium-epilepsii-ci-demenci.3 Hanáková, T. (2010). Užití anxilyotik ve stáří a úskalí léčby. In Edukafarm. Retrieved from http://www.edukafarm.cz/data/soubory/casopisy/Farmi%202-2010/19%20anxiolitika.pdf.