Nadměrná konzumace alkoholu u českých adolescentů

18.5.2021
Alkohol

Víte, co udělá konzumace alkoholu s vaším tělem v budoucnu? Mladiství již běžně konzumují alkohol a mohlo by se zdát, že je to tak v pořádku, ale opak je pravdou a s brzkou konzumací alkoholu je spojená řada obtíží, které je nutné si připomenout. V roce 2015 95,8 % mladistvých již má zkušenost s ochutnáním alkoholu.1 Pravidelná konzumace alkoholu u mladistvých způsobuje poruchy spánku, depresivní stavy, sebevražedné myšlenky nebo poruchy mozku.2 Alkohol je neurotoxický, proto přímo působí na určité orgány v našem těle a může způsobit poškození jater, ledvin, slinivky nebo poruchy imunity.1U adolescentů je běžné, že konzumují ve vlnách. To znamená nárazově a ve velkých dávkách například o víkendu. Riziko rozvoje závislosti je zde vyšší než u dospělé populace a takovíto jedinci jsou predisponováni k užívání i jiných drog, jakými jsou tabák nebo marihuana.1 Od roku 2011 došlo k výraznému poklesu nadměrné konzumace alkoholu. V roce 2011 uvedlo 21,9 % studentů alespoň jedno opití za život. V roce 2015 to bylo 14,2 % studentů. Zde je tedy dobře vidět, že za poslední roky dochází k poklesu prevalence.1Nicméně i nadále je konzumace alkoholu velké téma jak u českých adolescentů, tak i pro státní zdravotní politiku. Konzumace alkoholu ovlivňuje i sociální prostředí, ve kterém jedinec žije.1 Více se dočtete ve článku níže:

Autor: LUCK

Zdroje:1 Kažmér, L., & Orlíková, B. (2017). Trendy a rizikové faktory nadměrné konzumace alkoholu u českých adolescentů. Adiktologie, 17(2), 118-132. https://www.addictology.cz/wp-content/uploads/2018/10/clanek_6-1.pdf2 Bossarte, R. M., & Swahn, M. H. (2011). The associations between early alcohol use and suicide attempts among adolescents with a history of major depression. Addictive Behaviors, 36(5), 532–535. https://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2010.12.031