Modely vzniku a vývoje závislosti na internetu

8.7.2020
Hraní

Studie1, zveřejněná v periodiku Adiktologie, se věnuje nadměrnému užívání internetu. Takovému, které přináší do života člověka psychické, sociální, pracovní nebo studijní problémy. Souhrn 27 odborných článků prozkoumává teoretické přístupy k začátku a průběhu internetové závislosti. Čtenář se tak může dozvědět více informací o pěti hlavních modelech; Kognitivně-behaviorální model, který vnímá závislost na internetu jako důsledek spojení predisponované zranitelnosti a životní události. Psychodynamický model, vysvětlující závislost na internetu skrz raný vývoj a tehdejších mezilidské vztahy. Osobnostní model se zaměřuje na skladbu temperamentu a povahy jedinců bojujících s internetovou závislostí. Rodinný model zkoumá jaké rodinné faktory se podílejí na vzniku a udržení závislosti na internetu a teorie problémového chování se zabývá konfliktním vývojem člověka v období dospívání1. Článek tak nabízí zajímavý přehled pro každého, kdo by si chtěl přiblížit teoretickou stranu internetového závislostního chování. 1 Vondráčková, P. (2015). Modely vzniku a vývoje závislosti na internetu. Adiktologie, 15(3), 252–262