Mé dítě je asi závislé – a co teď?

1.2.2022

Pojali jste podezření že váš potomek (případně nezletilý ve vašem okolí) nadměrně užívá návykovou látku a nevíte si rady? Setkáváte se se závislostí poprvé a nevíte jak k ní přistoupit? A jak vlastně poznáte, zda je dítě opravdu závislé?

Jak odhalit závislost?

Jednou z možností, jak závislost odhalit, je sledování projevů dítěte. Zpočátku se nemusí jednat o nápadné či výstřední chování, proto je snadné jej přehlédnout. Přestože pravý důvod chování dítěte nemusí vždy směřovat k závislosti, je vhodné tyto projevy znát. Možné projevy nadměrného užívání návykových látek jsou:1

  • Nalézání předmětů – jedná se o lahve od alkoholu, zapalovače, krabičky od cigaret, dýmky, injekční stříkačky, jehly nebo dokonce nalezení samotné návykové látky
  • Problémy ve škole – zhoršení prospěchu, nárůst absencí
  • Změny v chování – ztráta původních zájmů, změny ve stravování (hladovění nebo naopak přejídání), zanedbávání hygieny, změny ve spánkovém režimu
  • Změna přátel – noví přátele nabízejí alternativní pohled na návykové látky, časté návštěvy hospod nebo klubů se tak stávají jedinou zábavou a zvyšují riziko nadměrného užívání návykových látek
  • Nadměrné užívání žvýkaček, bonbonů, kapek do očí a nosu – ty slouží k zastření užívání návykové látky (např. marihuana, cigarety…)
  • Ztrácející se“ peníze – mizení finančních částek z vaší peněženky nebo ztráta cenností. Této fázi často předchází rozprodávání cenného majetku dítěte, aby si na návykovou látku vydělalo

Co dělat, když na ni máte podezření?

Na základě některých projevů máte silné podezření (možná jste si jisti), že vaše dítě či váš nezletilý blízký je závislý? A co teď? Jak postupovat a kam je možné se obrátit? Každý případ je značně individuální, nicméně se lze držet několika kroků, které je možné aplikovat ve většině případů:2

  • Nepanikařte

Je naprosto přirozené zprvu pociťovat vůči závislému nezletilému zklamaní, hněv anebo pocity viny. V první řadě je potřeba své emoce zpracovat, ať už s vaším blízkým (partner/ka, rodič, kamarád/ka) či samostatně. Promluvte si o svém trápení s důvěryhodnou osobou a pokuste se uklidnit. Vzhledem k možné závažnosti situace je důležité svůj další postup promyslet, naplánovat a nejednat v afektu.

  • Informujte se

Před rozhovorem s vaším potomkem, je vhodné se v problematice závislostí orientovat a nasbírat co nejvíce informací. Jako možný zdroj informací vám může posloužit odborná literatura nebo adiktologické poradenské služby. Ty vám rády poskytnou jak přesné informace a možné postupy, tak i psychickou podporu. Vhodné je také shromáždit informace o tom, zdali je nezletilý skutečně závislý - tedy hmotné důkazy (injekční stříkačky, krabičky od cigaret, flašky od alkoholu).

  • Komunikujte

Pokud je ve vaší rodině více osob se kterými se chystáte s nezletilým mluvit (otec/matka, babička/dědeček, důležitá autorita v životě dítěte), je důležité si prvně promluvit s nimi. Je vhodné abyste do rozhovoru šli se stejnými názory a stejnou strategií jak postupovat. Teprve následně si promluvte s dítětem.

Veďte dialog a nastavujte hranice

Při rozhovoru s dítětem projevujte starost, apelujte na to že se o dítě obáváte a nechcete aby se stal závislým na návykové látce. Stanovte jasně svůj názor, že užívání návykové látky je nepřípustné. Dítěti naslouchejte a veďte dialog. Projevte o dítě a jeho problémy a strachy zájem, je důležité abyste spolu otevřeně komunikovali. Stanovte jasná pravidla chování dítěte, ale i vás jako členů rodiny. Ideální je dojít k pravidlům formou kompromisů, kdy je stanovujete jak vy, tak i dítě. Je však důležité stanovovat cíle tak, aby byly realistické a udržitelné. Pokud si jednou své cíle a hranice nastavíte, je důležité je dodržet.Pokud jste již se svým dítětem o jeho závislosti hovořili, na rozhovor se připravujete nebo zatím jen hledáte informace, obraťte se na adiktologické poradenské služby.Přehled adiktologických služeb pro děti a mladistvé naleznete zde: http://dada-info.cz/Neváhejte se také obrátit na naší bezplatnou telefonickou linku 800 350 000. Jsme vám k dispozici všechny pracovní dny od 10 do 18 hodin. Vyslechneme, pomůžeme.

Autor: AnHu

Zdroje:1 Presl, J. Drogy: Poznej svého nepřítele. Medea Kultur.2 Kalina, K. (2015). Klinická adiktologie. Grada Publishing.