Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu – zkušenosti z praxe

20.1.2021
Alkohol

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutický přístup, který se hojně využívá při léčbě závislosti na alkoholu. Tuto terapii využívají jak v ambulantních centrech, tak v pobytových léčebnách2.KBT využívá tzv. bludný kruh. Pomocí jeho analýzy a rozplétání pak pomáhá terapeut klientovi se závislostí1.Bludný kruh začíná spouštěči. To je množství situací a s nimi spojených emocí. Mohou to být například známá místa, kde klient dříve užíval alkohol, lidé, se kterými alkohol užíval, nebo i prostá radost. Tyto faktory poté přispívají k bažení po alkoholu. Jedná se o silnou touhu po alkoholu, která je nejsilnější v počátcích odvykání. KBT učí zvládat bažení pomocí jeho prožívání a nahrazení rizikových situací těmi méně rizikovými. Například odvedení pozornosti jídlem, hovorem s někým, nějakou aktivitou. Pokud to klient zvládne, je na místě se náležitě ocenit. To mohou být jak materiální věci, tak například příjemná aktivita2.Bažení také vede k automatickým negativním myšlenkám o tom, že by si klient měl dát alkohol. Pomocí terapeuta se však snaží tyto myšlenky modifikovat na bezpečnější – nedávat si alkohol, protože to například nemusí skončit u jedné skleničky. Touha vyvolává i tělesnou reakci – zrychlené a povrchové dýchání, bušení srdce, svalové napětí, svírání žaludku, pocení, třes. To se může opět klient učit kontrolovat, například pomocí dechových cvičení. Nakonec se objeví pozorovatelné chování. Cílem celého terapeutického procesu je, aby toto chování nebylo rizikové a klient mohl žít bez závislosti na alkoholu3.Celková terapie se tedy snaží zaměřit na modifikaci a kontrolu chování, které vyplývá ze spouštěčů, myšlenek a tělesných reakcí1.Pokud máte pocit, že s alkoholem zápasíte, neváhejte nás kontaktovat na bezplatném telefonním čísle 800 350 000 nebo vyhledat jinou odbornou pomoc.

Autor: MITL

1 Možný, P., & Praško, J. (1999). Kognitivně-behaviorální terapie: úvod do teorie a praxe (Vyd. 1.). Praha: Triton.2 Pešek, R. (2018). Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu – zkušenosti z praxe. Psychiatrie pro praxi, 19(3e), e20-e25. Dostupné z https://psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2018/90/03.pdf3 Praško, J., Možný, P., & Šlepecký, M. (2007). Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch (Vyd. 1.). Praha: Triton.