Kdo jsou tzv. zelené vdovy?

12.6.2020
Alkohol

Schované lahve za pračkou či pod dětskou postýlkou? To vše doprovázené silnými pocity viny a provinění? Nic neobvyklého. Problém stigmatizace žen užívajících alkohol je veliký. Na toto nasedá i fenomén dnešní doby a to fenomén zelených vdov. „Já se tak styděla, celou dobu jsem věděla, že se to nikdo nesmí dozvědět, ať se děje, co se děje, protože bych selhala na celý čáře a poškodila bych svoji rodinu.“ uvádí Hana. Paní Hana je jednou z respondentek výzkumu zabývajícího se problematikou užívání návykových látek u žen a zároveň spadá do již zmiňované skupiny takzvaných zelených vdov. A kdo to vlastně zelené vdovy jsou? Jedná se o sociologický pojem, který označuje ženy často žijící v satelitních městečcích blízko velkého města, které jsou v domácnosti. Jejich manžel je většinou úspěšný muž, materiálně zaopatřující rodinu a také mnohdy společensky i časově vytížen. Proto není překvapením, že manželka často svůj čas tráví sama1. Mnohokrát právě samota a izolovanost od okolí může u žen vést ke zvýšené konzumaci alkoholu jako ventilu od pocitů osamění a separace. Poté se své pití ze strachu z odsouzení snaží co nejvíce skrýt před svými blízkými. Jejich okolí mnohdy i dlouhé roky netuší, jak se jejich manželky a matky doopravdy cítí. 1 Kosařova, A. (2019). Příběhy žen s označením "zelené vdovy" v adiktologické perspektivě. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova