Jak často si hraje vaše dítě?

16.9.2020
Hraní

Připadalo vám někdy, že vaše dítě až příliš často sedí u počítače nad hrami? Termín netolismus označuje závislost na virtuálním světě – to znamená na sociálních sítích, internetu, online videích a v neposlední řadě i na počítačových hrách. Jaromír Basler a Michal Mrázek se ve své studii zaměřili právě na to, kolik času stráví čeští adolescenti u počítače hraním her. Výzkum byl proveden u adolescentů ve věku 11 až 19 let. Zúčastnilo se ho dohromady 3 950 dětí ze všech krajů České republiky z různých škol. Ukázalo se, že 28,40 % adolescentů nehraje počítačové hry vůbec. 34,71 % hraje u počítače méně než 2 hodiny denně, oproti tomu 36,49 % stráví u počítače hraním her denně 2 a více hodin1. Navrch si položme otázku, kolik z těchto studentů by mohlo naplňovat svým chováním kritéria závislosti na hraní her, jinak řečeno netolismu? Nejrizikovější skupinu představují žáci základních škol, kde splňuje daná kritéria 6,76 % dotazovaných. Dále následují studenti učebních oborů (4,09 %) a studenti středních škol (3,33 %). Autoři si vysvětlují zvýšené riziko hraní her na základních školách množstvím volného času, nižším nárokům a tlaku na zapadnutí mezi vrstevníky, přičemž právě v tomto může být orientace ve světě počítačových her užitečná. Ti adolescenti, kteří spadali do rizikové skupiny často uváděli přidružené negativní jevy jako zanedbávání ostatních koníčků, problémy ve vztazích, ve škole a se zdravím2.

Autor: PacM

1 Basler, J., & Mrázek, M. (2018). Počítačové hry a jejich místo v životě člověka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.2 Suchá, J., Dolejš, M. & Pipová, H. (2019). Hraní digitálních her u českých adolescentů. Zaostřeno 5 (4), 1-16.