Internetové poradny pro lidi řešící závislosti

26.3.2021

I když existují v ČR osobní či telefonické služby, na které se může člověk se svou závislostí obrátit, někdy může trvat delší dobu, než se člověk odhodlá a najde odvahu jich využít. Byla by ale škoda, aby se se svou závislostí musel do té doby potýkat sám. Jako první krok na cestě k řešení své závislosti je možné využít online poradenství. Pro lidi bývá příjemné hned z několika důvodů, mezi něž patří především pocit větší anonymity a zároveň nevázanost na konkrétní čas. Kam se tedy se svým dotazem můžete případně obrátit?Společnost Podané ruce provozuje web www.extc.cz, kde lze najít různé informace z oblasti závislostí a zároveň je možné využít jejich online poradny.1Organizace Sananim provozuje hned několik stránek. Na webových stránkách http://drogovaporadna.cz lze najít informace týkající se drog a zároveň je možné se v online poradně zeptat na dotazy týkající se drog, či se můžete podívat i na již dříve zodpovězené dotazy.8 Další informace o závislosti na drogách naleznete i na webových stránkách http://www.mamaadrogy.cz5Dále tato organizace provozuje stánky http://www.benzo.cz, které jsou zaměřené na benzodiazepiny (léky primárně užívané na léčbu úzkostných poruch a poruch spánku). Naleznete zde informace o této lékové skupině a můžete se v jejich online poradně na cokoliv ohledně benzodiazepinů zeptat.4Na webových stránkách https://koncimshulenim.cz naleznete základní informace o marihuaně a nabízí zde i program pomocí kterého ji lze omezit či úplně s užíváním marihuany přestat.7Stránka https://koncimshranim.cz nabízí základní informace o problémovém hraní a je zde i možnost zapojit se do online léčebného plánu.6Klinika adiktologie provozuje online poradnu na webových stránkách https://poradna.adiktologie.cz.Naleznete zde základní informace o závislosti na alkoholu, tabáku, gamblingu a internetu. Zároveň je možné využít u příslušných témat i online poradny, která je nabízena i blízkým, kromě výše zmíněných témat se můžete poradit i ohledně dalších jiných závislostí.1 Organizace Laxus, která se zabývá řešením závislostí provozuje svoji online poradnu na webových stránkách https://www.laxus.cz/poradna/2Rovněž i Národní linka pro odvykání, ke které patří tento blog, má svou online poradnu na e-mailu poradte@chciodvykat.cz nebo svůj dotaz můžete napsat i přes chat a na zeď na Facebooku Národní linky pro odvykání. Zeptat se můžete na cokoliv týkající se kouření, alkoholu, drog, léků, gamblingu, závislosti na internetu či na počítačových hrách.3

Autor: LENS

Zdroje:1 Klinika adiktologie 1. LF a VFN v Praze. (n.d.). Úvod - Adiktologická ambulance. Získáno z https://poradna.adiktologie.cz/2 Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Černíková, T., Rous, Z.,... Vopravil, J. (2020). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019. Praha: Úřad vlády České republiky.3 Národní linka pro odvykání. (n.d.). Úvod. Získáno z https://chciodvykat.cz/4 Sananim. (n.d.a) Benzodiazepinova poradna. Získáno z http://www.benzo.cz/5 Sananim. (n.d.b). Dítě, péče, rodina a drogy. Získáno z http://www.mamaadrogy.cz/6 Sananim. (n.d.c). Končím s hraním. Získáno z https://koncimshranim.cz/7 Sananim. (n.d.d). Končím s hulením. Získáno z https://koncimshulenim.cz/8 Sananim. (n.d.e). Sananim - Drogová poradna: On-line poradna týkající se drogové problematiky. Získáno z http://drogovaporadna.cz/