Iniciativa “Bezpečnější párty” - víte, kam posíláte své děti?

28.7.2020
Drogy

Možná to znáte - pátek večer a Vaše ratolest Vás prosí, zda ji pustíte s kamarády do klubu. Vypadá to docela nevinně, však i generace našich babiček a dědečků vyprávěla o tom, jak si chodili “vyhodit z kopýtka” a užít si večer ve společnosti. Jistě asi není třeba zmiňovat, že dnešní “tancovačka” vypadá už jinak, než to bývalo dřív. Poslouchá se jiná hudba, tancování už také vypadá jinak… Věděli jste, že kromě konzumace alkoholu u mladistvých na takových akcích, tam potenciálně koluje také velké množství nelegálních drog? Skupina drog typicky užívaných na hudebních akcích se nazývá “taneční drogy”, řadí se mezi ně mnoho tzv. nových syntetických drog. Jeden z typických zástupců je například extáze. Příležitostná konzumace těchto drog, a vůbec setkání s nimi, je na tanečních akcích mnohem častější než mezi běžnou populací1.Právě z důvodu obrovského rozmachu tanečních drog mezi velmi mladou populací se o tuto problematiku zajímá stále více odborníků a vzniká mnoho výzkumných projektů, které pomáhají zmapovat, jak situace vypadá konkrétně1.V roce 2008 vznikla pod záštitou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) iniciativa Safer party (v překladu bezpečnější párty), jejímž cílem je síťování a rozvoj služeb v prostředí nočního života1. Vyškolení dobrovolníci navštěvují takové akce a snaží se předávat informace o rizicích spojených s užíváním, ale také radí, jak se zachovat např. v případě předávkování. Touto cestou se organizace snaží o nenásilné snižování rizik v souvislosti s užíváním těchto drog a zvýšení informovanosti veřejnosti.Odborníci se účastní stejně tak festivalů, typicky elektronické hudby, která je úzce spojena s užíváním alkoholu a nelegálních drog. Organizace, které tento typ harm reduction (snižování/minimalizace rizik) poskytují, je např. Progressive 2 či Podané ruce3.1 Saberžanovová P. Ch. (2010). Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů preventivních a harm reduction služeb v prostředí nočního života. Bakalářská práce. Dostupné z https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/37668/BPTX_2009_2_11110_0_103483_0_83968.pdf?sequence=1&isAllowed=y2 Dostupné z http://www.progressive-os.cz/party-harm-reduction/3 Dostupné z https://podaneruce.cz/centra-sluzby/program-hardsmart/