I otec svým (ne)pitím může ovlivnit vývoj svého potomka

8.6.2020
Alkohol

Chystáte se se svou partnerkou založit rodinu? Nejen konzumace alkoholu matkou může mít vliv na pozdější vývoj potomka, jak naznačuje výzkum vědců z Kalifornské univerzity v Riverside1.Tito vědci zkoumali dopady konzumace alkoholu otcem na vývoj dítě. Z jejich výzkumu vyplynulo, že ačkoliv matky ani jejich potomci nebyli nikdy alkoholu vystaveni, může dojít u potomků ke změnám ve vývoji mozkové kůry, pokud otec před početím pravidelně konzumoval alkohol. Konkrétně byl ovlivněn zejména vývoj center spojených s motorikou a koordinací pohybu1.Přestože byl výzkum realizován na laboratorních myších, se podle výzkumníků dají výsledky zobecnit i na lidi. Zároveň výsledky umožňují porozumět skutečnosti, proč se u dětí alkoholiků vyskytují vývojové vady mozku, ačkoliv jejich matky alkohol během těhotenství nekonzumovaly1. O výzkumu nedávno informovala Česká televize na svých webových stránkách, kde můžete nalézt i odkaz na zmíněnou studii2.1 Conner, K. E., Bottom, R. T., & Huffman, K. J. (2020). The impact of paternal alcohol consumption on offspring brain and behavioral development. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 44(1), 125–140. https://doi.org/10.1111/acer.142452 Česká televize (31. března 2020). Poškození mozku dětem hrozí, i když alkohol pije jen otec, ukázal výzkum. Získáno z https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3069974-poskozeni-mozku-detem-hrozi-i-kdyz-alkohol-pije-jen-otec-ukazal-vyzkum