Harm reduction v adiktologii - o co jde?

31.12.2020

Harm reduction lze vysvětlit jako činnosti a programy minimalizující zdravotní, sociální i ekonomické dopady způsobené užíváním legálních i nelegálních návykových látek1. Mezi harm reduction v jiném pojetí lze zařadit i použití helmy na kole nebo bezpečnostního pásu v autě. Harm reduction v adiktlogii lze využít v různých typech služeb. Jedná se například o nízkoprahová centra pro uživatele drog, primární prevence ve školách nebo substituční programy pro uživatele drog.Mezi nejčastější příklady harm reduction patří výměna injekčního náčiní v kontaktních centrech, distribuce kondomů, testování obsahu drog (prokládání alkoholických nápojů těmi nealkoholickými) nebo substituční programy (metadon, náhradní nikotinová terapie). Pro uživatele drog mají být v rámci harm reduction poskytovány spolehlivé informace a poradenství v oblasti farmakologie, prevence a sexuálně přenosných chorob, vakcinační programy proti hepatitidě A i B nebo sociální pomoc dětem závislých osob1.Harm reduction není pouze o výměně materiálu, aby se snížilo šíření infekčních nemocí, jako je HIV/AIDS nebo „poučování“ ohledně braní drog, ale například o dluhovém poradenství, možnostech získání bydlení, financí nebo sociálních dávek1. Proč je harm reduction důležité pro neuživatele? Společnost není například vystavována nebezpečí v dětském parku nebo venku na trávě, kde by se mohla vyskytovat použitá jehla. Z hlediska veřejného zdraví tak mají služby poskytující harm reduction, mimo jiné, za cíl chránit společnost.

Autor: LUCK

1Janíková, B. (2015). Harm reduction in Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing, a.s.