Dopady onemocnění COVID-19 na uživatele drog a poskytovatele adiktologických služeb

11.12.2020

COVID-19, známá a nová infekce, která v roce 2019 postihla celý svět. Virus se šíří nejčastěji pomocí kapének z dýchacích cest při osobním kontaktu. Široká veřejnost i lidé užívající drogy jsou nebezpečí nákazy vystaveni úplně stejně. Uživatelé drog ale čelí dalším problémům během pandemie. Uživatelé drog mají často nemoci, které přechází do chronicity, například respirační onemocnění. Mezi uživateli ucházejícími se o léčbu jsou klienti s chronickou obstrukční plicní nemocí nebo astmatem. Mezi uživateli kokainu je zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění a dalších chorob. Riziko nákazy zvyšuje sdílení injekčního sdílení jehel1.Jak zajistit adiktologické služby během pandemie? Velmi dobrý způsob je harm reduction, tedy apelovat na uživatele, aby nesdíleli své náčiní s ostatními a respektovali hygienické opatření. Je potřeba vytvořit dobré komunikační strategie pro oslovení bezdomovců a uživatelů drog. Veškeré adiktologické služby by měly poskytovat jasné informace o snižování rizika nákazy. Jednotlivé služby si obecně nastaví pravidla pro fungování v době pandemie1. Jak se dále služby v době pandemie chrání a nastavují si pravidla pro fungování a využívání? To a mnohem více se dočtete ve článku níže.

Autor: LUCK

1 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. (2020, April). Dopady onemocnění COVID-19 na uživatele drog a poskytovatele adiktologických služeb. drogy-info.cz. https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/33213/970/Zaostreno_2020-03_COVID-19_EMCDDA_v04fin.pdf