Dopad koronavirové krize na duševní zdraví u profesionálních fotbalistů

24.6.2020

Dle výzkumu lékařského centra FIFPro ve spolupráci s Amsterdamskou univerzitou bylo zjištěno, že v návaznosti na nastolená opatření kvůli pandemii Covid-19 prudce vzrostl počet profesionálních fotbalistů hlásících úzkostné a depresivní stavy. Hlavním důvodem nárůstu již zmiňovaných problémů je pozastavení jejich profesionálních fotbalových aktivit.Výše zmiňovaného průzkumu se zúčastnilo 1 134 mužských hráčů s průměrným věkem 26 let a 468 ženských hráček s průměrným věkem 23 let. 22 % ženských hráček a 13 % mužských hráčů uvedlo příznaky shodné s diagnózou deprese, známky shodné úzkostem uvedlo 18 % žen a 16 % mužů. Uvedené příznaky byly výrazně vyšší u těch hráčů, kteří se obávali o svoji budoucnost ve fotbalovém odvětví. Problém duševního zdraví v profesionálním fotbale je velké téma, kde v rámci prevence se FIFPro se svými asociacemi v jednotlivých zemích snaží o osvětu. Zejména pak v otázce užívání alkoholu, kde nadužívání alkoholu a problémy s tím spojené uvádí až 9 % aktivních fotbalových hráčů a 25 % hráčů po skončení kariéry1. Celý článek naleznete zde.1FIFPro. (2020). Coronavirus shutdown: sharp rise in players reporting depression symptoms.