Delirium tremens jako komplikace odvykacího stavu pacientky závislé na alkoholu

22.6.2020
Alkohol

Chcete získat povědomí o průběhu léčby se závislostí na alkoholu? Nedokážete si reálně představit, co vás bude čekat? Zkuste si přečíst krátkou kazuistiku klientky, která si léčbou prošla. Konzumace alkoholu začíná plíživě a dlouho nemusí člověk pociťovat negativní důsledky alkoholu. Dlouhodobé pití alkoholu způsobuje řadu nepříjemných komplikací, ať už ve vztazích nebo po zdravotní stránce. Jedním z velmi nebezpečných a život ohrožujících stavů je delirium tremens. Projevuje se silným třesem končetin, pocením, záškuby těla a celkově nevolností. Deliriu tremens ovšem lze předejít!Jak? Hlavní je, přiznat si, že máte problém. Adiktologických služeb, které řeší léčbu alkoholu je celá řada. V každém kraji najdete pomoc. Za svou situaci se nemusíte stydět, ale je potřeba nebýt k ní lhostejný. A jak se podařilo konkrétní klientce řešit svůj problém s alkoholem? To a mnohem více najdete zde.Zdroj: Mašlániová, M., Minařík, J., & Šatný, M. (2019). Delirium tremens jako komplikace odvykacího stavu pacientky závislé na alkoholu. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi | Webové stránky časopisu. https://www.aplp.cz/wp-content/uploads/2019/07/Delirium-tremens-jako-komplikace-odvykacího-stavu-pacientky-závislé-na-alkoholu.pdf